Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä kumppanuussopimusta koskeva lainsäädäntö voimaan ensi viikolla

Hallitus antoi tänään Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskevan kansallisen lainsäädännön voimaantuloa koskevat asetukset. EPPO:a koskeva kansallinen lainsäädäntö tulee asetusten mukaisesti voimaan 10.6.2021. Euroopan syyttäjävirastoa koskevaa EU-asetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntö vahvistettiin Suomessa…