OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Yritykselle seuraamusmaksu sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamisesta ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien laiminlyönnistä

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt Acc Consulting Varsinais-Suomelle (Independent Consulting Oy) hallinnollisen seuraamusmaksun sähköisten suoramarkkinointiviestien lähettämisestä ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ollut vastannut rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin tai toteuttanut niitä, eikä se pystynyt osoittaman käsitelleensä henkilötietoja lainmukaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimistoon saapui kevään ja kesän 2019 aikana vireille yksitoista kantelua yrityksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Yritykselle seuraamusmaksu sähköisen suoramarkkinoinnin harjoittamisesta ilman ennalta annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien laiminlyönnistä

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja. Hyvinvointitietoja voi tallentaa Kanta-palvelujen osana toimivaan Omatietovarantoon jo nyt. Tulevaisuudessa hyvinvointitiedot olisivat henkilön suostumuksella tietoturvallisesti myös ammattihenkilön käytettävissä hoidon tai palvelun tukena.  Muita keskeisiä säädöksiä asiakastietolaissa […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen osan ohjeesta koskien oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tuloksissa

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt ensimmäisen osan ohjeesta, joka käsittelee rekisteröidyn oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneisiin liittyvissä tapauksissa. Ohjeistusta on tarkoitus soveltaa tilanteissa, joissa rekisteröidyt pyytävät oman nimensä tuottamien hakutulosten poistamista hakukonepalvelun tarjoajalta. Tietosuojaneuvoston ohjeistus kiteyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet, jotka otetaan huomioon rekisteröidyn pyytäessä hakutuloksen poistamista hakukoneen listauksesta. Lisäksi ohje käsittelee asetuksessa säädettyjä poikkeuksia näihin […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ensimmäisen osan ohjeesta koskien oikeutta tulla unohdetuksi hakukoneiden tuloksissa

Oikeusasiamies huomauttaa poliisia ja poliisilaitosta viivyttelystä seksuaalirikoksen tutkinnassa

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut alaikäiseen kohdistuneen seksuaalirikoksen tutkijalle huomautuksen useista laiminlyönneistä.  Rikosylikonstaapeli oli suurelta osin vastuussa siitä, että esitutkintaa ei ole toimitettu ilman aiheetonta viivytystä. Kysymyksessä oli epäily vakavasta lapseen kohdistuneesta rikoksesta. Asiassa ei asianomistajan kuulustelun jälkeen lähes kahteen vuoteen ollut tehty mitään. Vaikka tutkinnanjohtaja kiinnitti viipymiseen tuolloin huomiota, asia ei vieläkään […]

Posted in Oikeusasiamies | Comments Off on Oikeusasiamies huomauttaa poliisia ja poliisilaitosta viivyttelystä seksuaalirikoksen tutkinnassa

Poliisibarometri: Suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahva

Valtaosa suomalaisista luottaa yhä poliisiin. Tuoreeseen poliisibarometriin vastanneista 91 prosenttia luottaa poliisiin melko tai erittäin paljon. Luottamus on vähentynyt jonkin verran edellisestä mittauksesta (2018: 95%). Tulosten perusteella poliisi on onnistunut tärkeimmissä tehtävissään hyvin ja poliisityötä arvostetaan. – Suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän kannalta on tärkeää, että ihmiset luottavat poliisiin ja muihin turvallisuusviranomaisiin. Luottamus on maassamme korkeaa, […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Poliisibarometri: Suomalaisten luotto poliisiin on yhä vahva

Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä 12.6.2019 lausumansa johdosta. Kansanedustajaa ei saa perustuslain 30 §:n mukaan asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Valiokunnan mietintö etenee seuraavaksi täysistuntokäsittelyyn. Perustuslakivaliokunnan […]

Posted in Perustuslakivaliokunta | Comments Off on Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Päätös: Helsingin poliisi syrji kiinni otettua ruotsin­kielistä nuorta, kun hänen kanssaan ei asioitu ruotsiksi

  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen mukaan poliisi syrji ruotsinkielistä henkilöä, kun tämä alaikäinen henkilö ei voinut käyttää äidinkieltään poliisin kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei asian henkilön puolesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Päätös alleviivaa, että perustuslain takaaman oikeuden käyttää ruotsin kieltä pitää toteutua myös käytännössä, vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kommentoi päätöstä. Lautakunnan päätös vahvistaa, että kielioikeuksien sivuuttaminen ei ole pelkästään huonoa hallintoa […]

Posted in Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta | Comments Off on Päätös: Helsingin poliisi syrji kiinni otettua ruotsin­kielistä nuorta, kun hänen kanssaan ei asioitu ruotsiksi

Lakimiesliitto: Yritysten saatava julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökuntaa lisättävä

Korona on ruuhkauttanut tuomioistuimet pahoin vähintään kahdeksi vuodeksi. Suomen Lakimiesliitto ehdottaa tuomioistuinten henkilökunnan määräaikaista lisäämistä. Oikeudellisiin ongelmiin ajautuneiden yritysten auttamiseksi Lakimiesliitto puolestaan säätäisi poikkeuslain, jonka nojalla pienet yritykset olisivat oikeutettuja julkiseen oikeusapuun. Liitto haastaa päivittämään myös oikeusturvavakuutusten tarjontaa. Lakimiesliitto esittää, että koronanepidemian vaikutusten vuoksi niin kutsuttujen mikroyritysten tulisi saada valtion kustantamaa oikeusapua. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa […]

Posted in Suomen Lakimiesliitto | Comments Off on Lakimiesliitto: Yritysten saatava julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökuntaa lisättävä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kehittämisestä huolimatta vaikutusarviointien taso lainvalmistelussa on Suomessa edelleen vaatimaton

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt tutkimushankkeella säädösehdotusten vaikutusarviointien nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tiistaina 2. kesäkuuta julkaistussa raportissa esitetään suosituksia vaikutusarviointien kehittämiseksi säädösvalmistelussa, minkä taustalla ovat muun muassa lainvalmistelun laadun kehittäminen sekä esille tulleet ongelmat.  Säädösehdotusten vaikutusten arviointi liittyy paitsi lainsäädännön laatuun myös sääntelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden tavoitteisiin. Säädösvalmistelussa tulisi pyrkiä johdonmukaisuuteen siten, että sääntelyä koskevat päätökset tehdään […]

Posted in Eduskunnan tarkastusvaliokunta | Comments Off on Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kehittämisestä huolimatta vaikutusarviointien taso lainvalmistelussa on Suomessa edelleen vaatimaton

Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

Tietosuojavaltuutettu on määrännyt organisaation muuttamaan käytäntöä, jossa henkilötunnusta on käytetty laskuissa asiakkaiden identifiointiin. Asiakkaille osoitettuihin laskuihin on merkitty laskun saajan nimen lisäksi hänen henkilötunnuksensa. Asiakkaiden yksilöintiin voidaan tämän sijaan käyttää esimerkiksi erilaisia asiakas- tai viitenumeroita. Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut kantelun käytännöstä, jossa organisaatio on lisännyt vastaanottajien henkilötunnukset terveydenhuollon palvelua koskeviin laskuihin. Syy henkilötunnuksen merkitsemiseen on […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!