OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä 12.6.2019 lausumansa johdosta. Kansanedustajaa ei saa perustuslain 30 §:n mukaan asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Valiokunnan mietintö etenee seuraavaksi täysistuntokäsittelyyn. Perustuslakivaliokunnan […]

Posted in Perustuslakivaliokunta | Comments Off on Perustuslakivaliokunta puoltaa suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Päätös: Helsingin poliisi syrji kiinni otettua ruotsin­kielistä nuorta, kun hänen kanssaan ei asioitu ruotsiksi

  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen mukaan poliisi syrji ruotsinkielistä henkilöä, kun tämä alaikäinen henkilö ei voinut käyttää äidinkieltään poliisin kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei asian henkilön puolesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Päätös alleviivaa, että perustuslain takaaman oikeuden käyttää ruotsin kieltä pitää toteutua myös käytännössä, vs. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen kommentoi päätöstä. Lautakunnan päätös vahvistaa, että kielioikeuksien sivuuttaminen ei ole pelkästään huonoa hallintoa […]

Posted in Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta | Comments Off on Päätös: Helsingin poliisi syrji kiinni otettua ruotsin­kielistä nuorta, kun hänen kanssaan ei asioitu ruotsiksi

Lakimiesliitto: Yritysten saatava julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökuntaa lisättävä

Korona on ruuhkauttanut tuomioistuimet pahoin vähintään kahdeksi vuodeksi. Suomen Lakimiesliitto ehdottaa tuomioistuinten henkilökunnan määräaikaista lisäämistä. Oikeudellisiin ongelmiin ajautuneiden yritysten auttamiseksi Lakimiesliitto puolestaan säätäisi poikkeuslain, jonka nojalla pienet yritykset olisivat oikeutettuja julkiseen oikeusapuun. Liitto haastaa päivittämään myös oikeusturvavakuutusten tarjontaa. Lakimiesliitto esittää, että koronanepidemian vaikutusten vuoksi niin kutsuttujen mikroyritysten tulisi saada valtion kustantamaa oikeusapua. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa […]

Posted in Suomen Lakimiesliitto | Comments Off on Lakimiesliitto: Yritysten saatava julkista oikeusapua ja tuomioistuinten henkilökuntaa lisättävä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kehittämisestä huolimatta vaikutusarviointien taso lainvalmistelussa on Suomessa edelleen vaatimaton

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt tutkimushankkeella säädösehdotusten vaikutusarviointien nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tiistaina 2. kesäkuuta julkaistussa raportissa esitetään suosituksia vaikutusarviointien kehittämiseksi säädösvalmistelussa, minkä taustalla ovat muun muassa lainvalmistelun laadun kehittäminen sekä esille tulleet ongelmat.  Säädösehdotusten vaikutusten arviointi liittyy paitsi lainsäädännön laatuun myös sääntelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden tavoitteisiin. Säädösvalmistelussa tulisi pyrkiä johdonmukaisuuteen siten, että sääntelyä koskevat päätökset tehdään […]

Posted in Eduskunnan tarkastusvaliokunta | Comments Off on Eduskunnan tarkastusvaliokunta: Kehittämisestä huolimatta vaikutusarviointien taso lainvalmistelussa on Suomessa edelleen vaatimaton

Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

Tietosuojavaltuutettu on määrännyt organisaation muuttamaan käytäntöä, jossa henkilötunnusta on käytetty laskuissa asiakkaiden identifiointiin. Asiakkaille osoitettuihin laskuihin on merkitty laskun saajan nimen lisäksi hänen henkilötunnuksensa. Asiakkaiden yksilöintiin voidaan tämän sijaan käyttää esimerkiksi erilaisia asiakas- tai viitenumeroita. Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut kantelun käytännöstä, jossa organisaatio on lisännyt vastaanottajien henkilötunnukset terveydenhuollon palvelua koskeviin laskuihin. Syy henkilötunnuksen merkitsemiseen on […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Henkilötunnusta ei tule käyttää laskuissa

Rikoksentorjuntaneuvosto: Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Myymälävarkauksien ehkäisemistoimia suunnitellut työryhmä ehdottaa, että myymälävarkauksia pyritään ehkäisemään alakoululaisille suunnattujen viestintäkampanjoiden avulla. Kauppiaille ehdotetaan laadittavaksi oppaita näpistysrikollisuuden käsittelemiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa sovittelutoiminnan edelleen kehittämistä niin sanotusta katusovittelusta saatujen hyvien kokemusten mukaisesti. Poliisin ja kaupan toimijoiden tiedonvaihtoa edistetään eri keinoin. Rikoksentorjuntaneuvosto asetti myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän toimikaudelle 1.3.2019–28.2.2020. Tavoitteena oli koota tietoa myymälävarkauksien […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Rikoksentorjuntaneuvosto: Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Lakimiesliitto: Esitetyt toimet maalittamisen torjumiseksi riittämättömiä

Oikeusministeriö on valmistellut luonnoksen virallisen syyttäjän syytevallan laajentamisesta siten, että laiton uhkaus olisi jatkossa virallisen syytteen alainen rikos, jos se kohdistuu henkilöön työtehtävän tai julkisen luottamustehtävän vuoksi. Lakimiesliiton mielestä suunta on oikea, mutta esitetyt keinot riittämättömiä. Maalittaminen on kriminalisoitava omana rikoksenaan. Lainsäädäntöhanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan ja toisaalta vahvaan tarpeeseen säätää maalittaminen rangaistavaksi. […]

Posted in Suomen Lakimiesliitto | Comments Off on Lakimiesliitto: Esitetyt toimet maalittamisen torjumiseksi riittämättömiä

Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi. Laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. – Suomessa on valitettavasti lisääntynyt toiminta, jossa eri tavoin häiritään ja uhkaillaan työtään tai luottamustointaan hoitavia ihmisiä. Tähän ilmiöön on tärkeää puuttua, sanoo […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Seuraamuskollegio määräsi 18. toukokuuta seuraamusmaksun kolmelle yritykselle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää suostumusta evästeiden käyttöön

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kannellut henkilö katsoi, ettei hänellä ollut käytännössä mahdollisuutta kieltää evästeiden käyttöä. Yritys käytti evästeitä verkkosivuillaan muun muassa mainonnan kohdentamiseen. Kantelun kohteena ollut yritys ilmoitti keräävänsä evästeiden avulla tietoa itselleen ja kolmansille osapuolille esimerkiksi palveluiden käytöstä ja käyttäjien IP-osoitteista. Yritys ilmoitti […]

Posted in Apulaistietosuojavaltuutettu | Comments Off on Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää suostumusta evästeiden käyttöön

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!