OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi. Laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. – Suomessa on valitettavasti lisääntynyt toiminta, jossa eri tavoin häiritään ja uhkaillaan työtään tai luottamustointaan hoitavia ihmisiä. Tähän ilmiöön on tärkeää puuttua, sanoo […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Lakiluonnos laittoman uhkauksen syyteoikeudesta lausunnolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Seuraamuskollegio määräsi 18. toukokuuta seuraamusmaksun kolmelle yritykselle tietosuojalainsäädännön rikkomisesta. Rikkomukset koskevat puutteellista informointia tietosuojaoikeuksista, vaikutustenarvioinnin tekemättä jättämistä ja tarpeettomien henkilötietojen keräämistä. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden informoinnissa Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä. Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan, […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi kolme seuraamusmaksua tietosuojarikkomuksista

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää suostumusta evästeiden käyttöön

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kannellut henkilö katsoi, ettei hänellä ollut käytännössä mahdollisuutta kieltää evästeiden käyttöä. Yritys käytti evästeitä verkkosivuillaan muun muassa mainonnan kohdentamiseen. Kantelun kohteena ollut yritys ilmoitti keräävänsä evästeiden avulla tietoa itselleen ja kolmansille osapuolille esimerkiksi palveluiden käytöstä ja käyttäjien IP-osoitteista. Yritys ilmoitti […]

Posted in Apulaistietosuojavaltuutettu | Comments Off on Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää suostumusta evästeiden käyttöön

:NIMITYKSET: Turun hallinto-oikeuden ylituomariksi Seija Kaijanen

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt hallinto-oikeustuomari Seija Kaijasen Turun hallinto-oikeuden ylituomariksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.8.2020 lukien. Oikeustieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti, varatuomari Seija Kaijanen on Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari ja osastonjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut hallinto-oikeudessa hallinto-oikeussihteerinä ja hallintopäällikkönä. Lisäksi Kaijanen on työskennellyt lääninhallituksessa esittelijänä ja ylitarkastajana sekä lääninoikeudessa notaarina ja lääninoikeudensihteerinä. Turun hallinto-oikeus on Varsinais-Suomen […]

Posted in Nimitykset | Comments Off on :NIMITYKSET: Turun hallinto-oikeuden ylituomariksi Seija Kaijanen

:EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Koronatartuntojen jäljityssovelluksilla voi olla tärkeä rooli pandemian taltuttamisessa, mutta miten varmistaa yksityisyys ja tietosuoja? Mitä EU tekee? Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävät mobiilisovellukset voivat olla keskeisessä roolissa pandemian vastaisessa taistelussa. EU tekee yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tehokkaiden ratkaisuiden löytämiseksi. Koska jäljityssovellukset keräävät käyttäjistään tietoja, parlamentti on painottanut, että sovellukset täytyy suunnitella huolellisesti tietosuoja mielessä pitäen. Komissio on suositellut yhteisen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on :EUROOPAN UNIONI: Koronaviruksen jäljityssovellukset: yksityisyyden ja tietosuojan varmistaminen

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi Googlen poistamaan hakutuloksia

Kuva: Niharb Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut Googlelle neljä määräystä poistaa hakutuloslinkkejä. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kannelleet henkilöt olivat pyytäneet hakutuloslinkkejä poistettaviksi omalla nimellään tehtävän haun yhteydestä, mutta Google oli kieltäytynyt poistamasta niitä. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Googlelle kaksi määräystä poistaa hakutuloslinkkejä tapauksissa, joissa poistoa hakenut henkilö oli tuomittu rikoksesta. Toisessa tapauksessa nimellä tehtävä haku paljasti henkilön henkilötunnuksen, ja toisessa esiintyi arkaluontoinen, […]

Posted in Apulaistietosuojavaltuutettu | Comments Off on Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi Googlen poistamaan hakutuloksia

Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on kehittänyt sovelluksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaiken julkisen lainvalmisteluaineiston. Kaikille avoimen verkkosovelluksen ensimmäinen versio on julkaistu osoitteessa lakitutka.fi. Eduskunta hyväksyy vuosittain satoja hallituksen esityksiä laeiksi. Lakitutka-sovellus tuo julkiset lakiasiakirjat yhdelle alustalle. Sovelluksen on tarkoitus toteuttaa yhden luukun periaatetta, jotta eri aineistoja ei tarvitsisi etsiä ja yhdistellä eri lähteistä. – […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Turun yliopiston tutkijoiden kehittämä Lakitutka-sovellus tekee lainsäädännöstä läpinäkyvämpää

Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Oikeuskansleri linjasi eilen, että se hyväksyy valtioneuvoston ja Telian yhteistyön koronaviruskriisissä. Yhteistyö koskee Telian paikkatietopalvelua, jonka yhtiö on antanut valtioneuvoston käyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Sen avulla viranomaiset voivat seurata koronavirusepidemiaa koskevien päätösten vaikuttavuutta ihmisjoukkojen liikkumisessa. ”Palvelun käyttö valtioneuvostossa ei voinut vaarantaa kenenkään oikeuksia eikä valtioneuvoston kanslia ollut menetellyt lainvastaisesti tai muuten virheellisesti ottaessaan käyttöön mobiililaitteiden paikkatietoa […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Oikeuskansleri ei näe esteitä valtioneuvoston ja Telian yhteistyölle koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan tarkkaavaisuuteen tilanteissa, joissa epätavallisia liiketoimia ja rahansiirtoja tapahtuu aloilla, joihin koronapandemian voidaan epäillä vaikuttaneen negatiivisesti – kuten vähittäiskauppa ja muu käteistä runsaasti käyttävä liiketoiminta sekä ulkomaankauppa, jossa on mukana entuudestaan tuntemattomia toimijoita. Finanssivalvonta painottaa Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja OECD:n rahanpesun vastaisen työryhmän (FATF) näkemyksiä, että poikkeukselliset olosuhteet eivät saa johtaa rahanpesun ja […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Koronapandemia lisännyt uusia rikollisia ansaintamahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

Itä-Suomen yliopisto avaa oikeustieteisiin kevään 2021 opiskelijavalintoihin avoimen yliopiston väylän 30 opiskelijan kiintiöllä. Kyseisellä väylällä voi hakea oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. – Laajentuneiden todistusvalintojen rinnalla on tärkeä mahdollistaa opiskelijaksi pääsy niin sanotuille hakupainealoille muita reittejä pitkin joustavasti erilaisilla taustoilla, toteaa oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen. Itä-Suomen yliopiston yleisenä tavoitteena on kasvattaa avoimen yliopiston kautta otettavien määrää. […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Itä-Suomen yliopisto avaa Suomen laajimman avoimen yliopiston väylän oikeustieteelliseen tutkintoon (ON/OTM)

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!