OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina

Kuva: Sang Hyun Cho, Pixabay. Uhrius nähdään tyypillisesti puolustuskyvyttömyytenä ja passiivisuutena. Uhrien asema on kuitenkin monimuotoisempi. Kansainvälistä oikeutta voitaisiin kehittää huomioimalla uhriuden vaihtoehtoiset identiteetit nykyistä paremmin, tuore väitöstutkimus osoittaa. Nadia Valentina Tapia Navarron väitöstutkimuksen mukaan kaikkein vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina, passiivisina, puolustuskyvyttöminä ja alistuvina. Vakavimpia kansainvälisiä rikoksia ovat sotarikokset, joukkotuhonta sekä […]

Posted in Väitös | Comments Off on Vakavimpien kansainvälisten rikosten uhrit esitetään kansainvälisessä oikeudessa usein voimattomina

Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa juttumäärät kasvussa – lisää vapaaehtoisia haussa

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi. Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa sovittelualoitteiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2019 sovitteluun saapui yli 1200 aloitetta (vuonna 2016 vielä noin 700). Suurin osa tapauksista tulee viranomaisten, erityisesti poliisin lähettämänä.  Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hakeekin lisää vapaaehtoisia sovittelijoita maaliskuussa alkavaan peruskoulutukseen. Sovittelussa luodaan puheyhteys rikoksen tai riidan osapuolten välille […]

Posted in Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | Comments Off on Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa juttumäärät kasvussa – lisää vapaaehtoisia haussa

Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2019 ennätykselliset 6265 kantelua, mikä on lähes 700 kantelua enemmän kuin vuonna 2018 (5591 kantelua). Asiamäärät nousivat kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1112), poliisiin (748) ja terveyteen (697). Lisäksi ulkomaalais- ja ulosottoasiat ovat nousussa. Vuonna 2019 saapui 200 ulosottoon liittyvää kantelua ja 161 ulkomaalaisasioihin liittyvää kantelua. Oikeusasiamies ratkaisi 6057 (5410) […]

Posted in Oikeusasiamies | Comments Off on Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019

Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esityksen luonnos, jolla täydennettäisiin ja muutettaisiin terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä. Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi yksittäisen terroristin rahoittaminen. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa ankaroitettaisiin niin, että teosta voitaisiin tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Nykyisin terroristiryhmän rahoittamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Lainsäädännön täydentäminen on tarpeen kansainvälisten suositusten […]

Posted in Oikeusministeriö | Comments Off on Esitysluonnos: Yksittäisen terroristin rahoittaminen rangaistavaksi

Tuomariliitto peräänkuuluttaa resurssien lisäksi yhteistyötä

Tuomariliitto jakaa Suomen Asianajajaliiton huolen oikeudenkäyntien pitkittymisestä ja oikeudenkäyntikulujen kasvamisesta viitaten Asianajajapäivässä 17.1.2020 nousseeseen keskusteluun oikeudenhoidon erinäisistä uudistamistarpeista. Tuomariliiton näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen keskeisenä syynä on rikosprosessissa mukana olevien poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten riittämättömät resurssit käsiteltävään juttumäärään nähden. Riita-asioiden viipymisen syynä on keskeisesti tuomioistuinten ruuhkautuminen, mikä on myös seurausta puutteellisista resursseista. Tuomariliitto korostaa, että kysymys on kaikkien toimijoiden yhteisestä ja […]

Posted in Tuomariliitto | Comments Off on Tuomariliitto peräänkuuluttaa resurssien lisäksi yhteistyötä

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

  Työaikalain kokonaisuudistus tuo vuoden alussa kaikille työpaikoille mahdollisuuden ottaa työaikapankki käyttöön sekä sopia joustavasta työaikamuodosta. Lisäksi uudistus tuo muutoksia joihinkin lain aiempiin säännöksiin. Mikäli yrityksessä on noudatettavana työehtosopimus, sen määräyksiä noudatetaan kuitenkin sopimuksen päättymiseen asti siltä osin kuin siinä on sovittuna muuttuneista lainkohdista. Työaikalakiin tulee uutena mahdollisuus tehdä sopimus joustotyöajasta työnantajan ja työntekijän välillä. […]

Posted in Työaikalaki | Comments Off on Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Emily O’Reilly valittiin jatkamaan Euroopan oikeusasiamiehenä

Parlamentti valitsi keskiviikkona irlantilaisen Emily O’Reillyn Euroopan oikeusasiamieheksi uudelle viisivuotiskaudelle 2019-2024. EU:n oikeusasiamies tutkii kansalaisten valituksia EU-instituutioiden ja -virastojen toiminnassa ilmenneestä huonosta hallinnosta. Emily O’Reilly valittiin tehtävään 320 äänellä salaisessa äänestyksessä kolmannella kierroksella. O’Reilly on entinen toimittaja ja toimi Irlannin oikeusasiamiehenä ennen kuin hänet valittiin ensimmäisenä naisena Euroopan oikeusasiamieheksi vuonna 2013. Muut ehdokkaat tehtävään olivat […]

Posted in Euroopan oikeusasiamies | Comments Off on Emily O’Reilly valittiin jatkamaan Euroopan oikeusasiamiehenä

:EDUSKUNTA: Muutoksia tulorekisterilakiin

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ehdottaa hallituksen esitystä 78/2019 muutettavaksi. Hallituksen esityksessä on kyse tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annettua lain ja tuloverolain muuttamisesta.   Esityksellä ehdotetaan korjattavaksi epäkohta, jonka mukaan esimerkiksi erilaiset seurat ja kansalaisjärjestöt olisivat joutuneet ilmoittamaan pienistäkin kilpailupalkinnoista verottajalle. Tämä on aiheuttanut paljon kritiikkiä muun muassa hallinnollisen työn kasvamisen vuoksi. Tämän lisäksi valiokunta paransi esitystä palkinnon saajan […]

Posted in Eduskunnan valtiovarainvaliokunta | Comments Off on :EDUSKUNTA: Muutoksia tulorekisterilakiin

Haaste-lehti 4/19 – teemana huumeet

Haaste-lehden 4/2019 teemana on huumeet. Numerossa käsitellään huumeiden käytön ja kontrollin muutoksia. Artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi huumehoidon tilanteesta Suomessa ja erityisesti vankiloissa, pohjoismaisesta kannabiskeskustelusta, huumerattijuopumusten määrän kehittymisestä ja järjestäytyneestä huumerikollisuudesta Euroopassa. Lisäksi pohditaan ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Lehden koko sisältö on luettavissa verkkoversiossa. Poimintoja 4/2019 sisällöstä Elsa Saarikkomäki: Huumeiden käyttö ja kontrolli Riikka Kostiainen: Huumehoidon resurssit eivät vastaa tarvetta A-klinikka Oy:n […]

Posted in Haaste-lehti | Comments Off on Haaste-lehti 4/19 – teemana huumeet

Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

Eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä on kansalaisaloite, jossa ehdotetaan raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperustaiseksi (Suostumus2018 – KAA 2/2019 vp). Valiokunta on 17.10.2019 järjestänyt kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen ja sen jälkeen kuullut runsaasti eri alojen asiantuntijoita. Oikeusministeriö on huhtikuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2020. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen […]

Posted in Yleiset Uutiset | Comments Off on Lakivaliokunta jatkaa Suostumus2018-kansalaisaloitteen käsittelyä rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 0405563129
email: oikeusmedia(@)victoriamedia.fi
Gmail: oikeusmedia(@)gmail.com

OIKEUSMEDIA SOMESSA!!