Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola Kuva: Tuomioistuinvirasto

Oikeusministeriön eilen julkistamassa oikeudenkäytön kehittämisryhmän arviomuistiossa ehdotetaan muun muassa, että kehittämistyötä varten perustetaan laajapohjainen komitea, joka tekee työtä pitkäjänteisesti.

Muistion mukaan komiteamalli varmistaisi tuomareille ja tuomioistuimille suuremman vaikutusvallan ja vastuun kehittää tuomioistuimien toimintaa.

”Kannatan tällaisen komitean perustamista”, toteaa Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola.

Työryhmän mukaan oikeusturvan toteutumisen suurimpina ongelmina ovat resurssien riittävyys sekä oikeudenkäyntien pitkä kesto ja kalleus.

”Olemme pyrkineet nostamaan resurssien riittämättömyyttä esille useaan kertaan. Hienoa, että myös tässä arviomuistiossa asia tuodaan esille”, Jaakkola jatkaa.

Työryhmän mukaan myös vahva riippumattomuus vaatii riittävän perusrahoituksen turvaamista kaikille oikeudenhoidon toimijoille. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä muun muassa tuomioistuinten ydintehtävän kirkastamista: mitkä asiat kuuluvat niille myös jatkossa ja mitkä olisi perusteltua hoitaa muualla. Resurssien on oltava riittäviä ja oikein kohdennettuja, ja toimitilojen ja työvälineiden tuettava toimintaa.

Tuomioistuinvirasto on ollut tiiviisti mukana kehittämisryhmän työssä