bullet-408636_960_720

Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta vaatii käsitteillä olevaan asedirektiiviin poikkeuksia kansallisten puolustusjärjestelmien piirissä toimiville reserviläisille. Mepit tukevat myös paukkupatruuna-aseiden valvonnan tiukentamista, jotta estettäisiin niiden muuntaminen tavallisiksi ampuma-aseiksi. Sisämarkkinavaliokunta äänesti kannastaan komission viime vuoden marraskuussa ehdottamaan asedirektiiviin keskiviikkona Brysselissä. Direktiivin käsittely jatkuu parlamentin kesätauon jälkeen.

EU:n asedirektiivissä määritetään ehdot sille, että yksityishenkilöt voivat laillisesti hankkia ja pitää hallussaan aseita sekä viedä niitä EU-maasta toiseen. Uusilla säännöillä halutaan estää aseiden päätymistä vääriin käsiin.

”Komission tekemä ehdotus nykyisen asedirektiivin päivityksestä on herättänyt huolta lain  puutteista ja mahdollisista tahattomista seurauksista lainkuuliaisille kansalaisille. Ehdotus on nostattanut kysymyksiä, joihin parlamentin sisämarkkinavaliokunta on pyrkinyt kiinnittämään huomiota.  Parlamentti on tehnyt valtavasti töitä tämän eteen. Olemme pyrkineet ottamaan huomioon kansalaisten huolenaiheet ja varmistamaan, että he voivat jatkaa harrastuksiaan, metsästystä sekä maanpuolustustoimintaa”, parlamentin sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja ja mietinnön esittelijä Vicky Ford sanoo (ECR, UK).

Poikkeuksia reserviläisille ja ammuntaa harrastaville

Komission alkuperäinen esityksen mukaan useat metsästäjien ja ammuntaa harrastavien laillisesti käyttämistä aseet olisi siirretty kategoriaan A, johon kuuluvat aseet on kiellettyjä siviilikäytössä.  Sisämarkkinavaliokunnan mukaan kiellettyjen aseiden kategoriaan sen sijaan tulisi kuulua ainoastaan aseet, joilla on tiettyjä ominaisuuksia. Tähän luokkaan kuuluisivat esimerkiksi puoliautomaattiaseet, joissa voidaan käyttää yli 21 patruunan lippaita, jotka ovat joko osa asetta tai lisätty niihin.

”Ampumalajeja harrastavat ovat olleet huolissaan komission esityksestä, joten parlamentti esittää nyt, että EU-maat voivat sallia poikkeuksia harrastajille, mikäli he kuuluvat kilpailuihin osallistuvaan ampumaseuraan”, mietinnön esittelijä Ford sanoo.

Sisämarkkinavaliokunnan jäsenet esittävät, että direktiiviä ei sovellettaisi kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolustusvoimien, poliisin tai muiden viranomaisten aseiden hankintaan tai hallussapitoon. Kansallisiin puolustusvoimiin katsotaan kuuluvan mm. kansallisen puolustusjärjestelmän puitteissa toimivat reserviläiset ja vapaaehtoiset puolustusjärjestöt.

Parlamentin sisämarkkinavaliokunnan mepit esittävät myös, että direktiiviä ei sovellettaisi tiettyjen ehtojen täyttyessä museoihin eikä asekeräilijöihin.

Kansalliset valvontajärjestelmät, aseiden jäljitettävyys ja tiedonvaihto

Sisämarkkinavaliokunnan jäsenet ehdottava, että kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten. Mepit esittävät, että velvoite aselupien viiden vuoden määräajasta ei koskisi maita, joissa käytössä on jatkuva valvontajärjestelmä.

Valiokunta hyväksyi lisäksi sääntöjä koskien aseiden myyntiä verkossa.

Ampuma-aseiden jäljittämiseksi aseita koskevat tiedot tulisi tallentaa määrittämättömäksi ajaksi. Tiedot pitäisi olla lupaviranomaisten saatavilla. Sisämarkkinavaliokunnan jäsenet vaativat jäsenmaita vaihtamaan tietoja keskenään tehokkaammin.

Paukkupatruuna-aseiden valvonta

Valiokunta esittää, että EU-maat valvoisivat tarkemmin paukkupatruuna-aseiden hallussapitoa. Mepit haluaisivat, että jatkossa säännöt kattaisivat myös kaikki sellaiset aseet, jotka on muutettu paukkupatruuna-aseiksi niihin liittyvien riskien vuoksi.

Peruuttamaton deaktivointi

Nyt käsiteltävänä olevassa direktiivissä tarkennetaan myös deaktivoitujen aseiden hallussapitoa koskevia sääntöjä. Viime marraskuussa käyttöön otettiin yhteiset säännöt sen varmistamiseksi, että deaktivoituja aseita ei voida enää ottaa uudelleen käyttöön. Teknisistä syistä johtuen niiden täytäntöönpanossa on kuitenkin ollut ongelmia.

Seuraavaksi

Valiokunta hyväksyi mietinnön äänin 27 puolesta, 10 vastaan ja 1 tyhjä. Direktiivin käsittely jatkuu parlamentin kesätauon jälkeen. Tuolloin äänestetään päätöksestä aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa direktiivin lopullisesta muodosta.