Kategoria: Oikeusministeriö

Ministeri Henriksson: Seksuaalirikosten torjunnassa on rikosoikeudellisten keinojen lisäksi tärkeä vaikuttaa myös asenteisiin

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Puhutaan suostumuksesta -juhlaseminaarissa puhunut oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää uutta seksuaalirikoslainsäädäntöä erittäin tärkeänä. Heinäkuussa vahvistetulla rikoslain seksuaalirikosäännösten uudistuksella halutaan vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Keskeistä…

Rikoksentorjuntaneuvosto: Myymälävarkauksia ehkäistään monialaisesti

Myymälävarkauksien ehkäisemistoimia suunnitellut työryhmä ehdottaa, että myymälävarkauksia pyritään ehkäisemään alakoululaisille suunnattujen viestintäkampanjoiden avulla. Kauppiaille ehdotetaan laadittavaksi oppaita näpistysrikollisuuden käsittelemiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa sovittelutoiminnan edelleen kehittämistä niin sanotusta katusovittelusta…

Apulaisoikeuskansleri: Sisäministeriössä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyssä

Sisäministeriössä oli menetelty säännösten ja määräysten vastaisesti salassa pidettävien asiakirjojen rekisteröinnissä ja arkistoinnissa. Lisäksi ilmeni, että kyseisiä asiakirjoja näytti jääneen ministeriössä pysyvästi kadoksiin. Apulaisoikeuskansleri antoi tämän vuoksi sisäministeriölle huomautuksen. Apulaisoikeuskansleri…