balance

Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi. Niitä arvostetaan myös tuomioistuinten ulkopuolella yhteiskunnassa.

Tervehdyspuheessaan verotuomareiden kansainvälisen järjestön IATJ:n 8. yleiskokouksessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 6.10.2017 korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori korosti vero-oikeuden eri osa-alueita hallitsevien tuomareiden ammatillisen osaamisen tarpeellisuutta etenkin ylimmissä veroasioita käsittelevissä tuomioistuimissa.

-Viime vuosina meillä Suomessa kylläkin on kapeista yhtenäistämisnäkökulmista esitetty ajatuksia ja malleja ylimpien tuomioistuinrakenteiden perusteelliseksi muuttamiseksi.

Niiden toteutumisen seurauksena esimerkiksi juuri veroasiantuntemuksen absoluuttinen ja suhteellinenkin määrä ylimmässä tuomarikunnassa Vihervuoren näkemyksen mukaan väistämättä pienentyisi merkittävästi.

-Tämä taas vähentäisi ja heikentäisi olennaisesti korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösten muodossa tapahtuvaa verolainsäädännön soveltamisen ohjausta. Se olisi turmiollista sekä taloudelle että todelliselle oikeusturvalle. Yksi tai kaksi tuomaria ei riitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori ei kuitenkaan usko tuon suuntaisilla muutosajatuksilla olevan realistisia mahdollisuuksia toteutua.