judge-gavel-1461998038hpI

KHO on aloittanut väistötiloissaan helmikuun alussa

Korkeimman hallinto-oikeuden käyntiosoite on muuttunut 1.2.2021. Uusi osoite on Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki. KHO toimii väistötiloissa Helsingin Hakaniemessä arviolta kahdesta kolmeen vuotta.

Korkeimman hallinto-oikeuden postilokero ja muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.  Käyntiosoitteen muuttuminen ei vaikuta aiemmalla osoitteella varustettujen palautuskuorten käyttöön.

Toimitilojen historia kuvastaa KHO:n toimialaa

Korkeimman hallinto-oikeuden vakituiset tilat Helsingin Kaartinkaupungissa peruskorjataan. Suojellussa rakennuksessa Kasarmitorin äärellä on alun perin toiminut pankki. Viisikymmentäluvulla rakennukseen muutti Yleisradio ja vuonna 1984 korkein hallinto-oikeus. Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2023 aikana.

Myös Paasivuorenkadun kiinteistö on kokenut kiintoisia vaiheita. Paikalla toimi vuodesta 1906 Työmies-lehti sekä sosialidemokraattisen puolueen päämaja. Rakennus purettiin seitsemänkymmentäluvulla. Nykyisessä vuonna 1981 valmistuneessa rakennuksessa oli Suomen Työväen Säästöpankin ja sittemmin Nordean tilat. Vuonna 2020 talo toimi Yleisradion Sisäilmaa -minisarjan kuvausmiljöönä.

Rahoitusalaan ja journalismiin liittyvät rakennushistoriat kuvastavat osuvasti korkeimman hallinto-oikeuden laajaa yhteiskunnallista toimialaa. KHO on ylin oikeusaste muun muassa verotusta, asiakirjajulkisuutta sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevissa valitusasioissa.