2021-04-09 13_14_55-77b068fa-ee47-4515-bb2d-11e7118e4d0c.pdf - Profile 1 - Microsoft​ Edge

Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2020 vuosikertomus avaa tuomioistuimen menneen vuoden tapahtumia ja toimintaa. Kirjoituksissa pohditaan mm. koronan tuomia haasteita tuomioistuimissa, korkeimpien oikeuksien yhteistyötä ja vuoden aikana käsiteltyjä mielenkiintoisia oikeudellisia kysymyksiä ja ratkaisuja.

Vuosikertomus kuvaa ajankohtaisten esimerkkien avulla sitä laajaa yhteiskunnallista kenttää, jolla KHO ylimpänä hallintotuomioistuimena operoi.

Mukana on poimintoja menneen vuoden päätöksistä. Kirjoittajat käsittelevät teksteissään mm. niin kutsuttua sateenkaaripappia, suden ja ahman suojelua ja kullankaivuproblematiikkaa Lapissa.

KHO:n henkilökuntaa ei sovi unohtaa. Henkilökunta on jatkuvasti nuortumassa. Kirjoittajat sivuavat teksteissään sekä henkilökunnan tuntoja, korkeinta hallinto-oikeutta työpaikkana, että työmäärien kasvua.

KHO vuosikertomus 2020.pdf