OIKEUSMEDIA

Oikeusmaailman uutiset

Uncategorized

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen käsittelee uusimmassa blogikirjoituksessaan Valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta. ”Selonteon yhtenä ratkaisumallina resurssiahdinkoon näyttää olevan hälytystoiminnan rahoittaminen hakemalla tarvittavat säästöt esitutkinnasta. Ovatko hyödyt sen suuruisia, että nykymallilla saavutettu, poikkeuksellisen korkea luottamus poliisiin ja muuhun viranomaistoimintaan kannattaa sen vuoksi riskeerata? Minusta esitutkinnasta ei ole enää varaa eikä oikeutta säästää.”, Nissinen painottaa. Selonteossa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen blogissa: Esitutkintapakosta ei pidä oikopäätä luopua