Presidentti_Pekka_Vihervuori_5

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on huolestunut oikeudellisten perusarvojen ja kansainvälisesti vakiintuneiden peruslähtökohtien väheksymisestä eräissä Euroopan maissa. Yksikin heikko lenkki on liikaa, jotta unionin yhteinen oikeusjärjestelmä toteutuisi tarkoitetulla tavalla.

Vihervuori puhui KKO:n ja KHO:n yhteisessä juhlaseminaarissa Helsingissä ja lisäsi, että onneksi esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa on oikeuslaitosten vanhassa toimivassa ytimessä paljon sellaista, joka yhä antaa aihetta luottamukseen, vastuuttomista johtajista huolimatta. Useiden naapureidemme tavoin Suomi kuuluu kansalaistemme onneksi vakaan oikeusvaltion maihin.

Presidentti Vihervuori kiinnitti kuulijoidensa huomion myös hyvän lainvalmistelun merkitykseen. Puheet eivät sitä ole parantaneet. Muuttamista muuttamisen vuoksikin esiintyy, laajempia järjestelmävaikutuksia havaitsematta.
–    Valitettavan usein muotitermi ”turha normi” on alkanut esiintyä itse oikeusnormin synonyyminä. Toisinaan sen käyttö on suora indikaatio siitä, että normin statusta ja muutoksen eri vaikutuksia ei edes ole selvitetty, presidentti Vihervuori sanoi.

Puheessaan Vihervuori peräänkuulutti tiedon ja faktojen merkitystä suomalaisessa perustuslakikeskustelussa, joka on saanut kummallisiakin piirteitä, kun puheenvuoron näyttävyys ei aina erityisemmin perustu asia- ja tietopohjaan.
–    Tuomioistuinten toteuttamassa perustuslain jälkivalvonnassa ei Suomessa pitäisi olla mitään ainakaan periaatteellista tai systemaattista puutetta, puhumattakaan siitä, että jälkivalvonta kokonaan puuttuisi.  En ole huomannut, että tätä koskevaan, äskettäin suurella kohulla mediassa esitettyyn väärinkäsitykseen olisi julkisuudessa puututtu ainakaan yhtä näkyvällä tavalla kuin mitä itse väärinkäsitys esitettiin, Vihervuori painotti.