law

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan. 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö.

KHO on tänään antanut vuosikirjapäätöksen, joka koskee iranilaista turvapaikanhakijaa. Hakija ei ollut kääntynyt kristinuskoon vielä siinä vaiheessa, kun Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hänen hakemuksensa. Hakija toimitti kuitenkin hallinto-oikeuteen uutta aineistoa, muun muassa kastetodistuksen, ja vaati siellä suullista käsittelyä kääntymisensä aitouden selvittämiseksi.

Hallinto-oikeus ei järjestänyt suullista käsittelyä vaan ratkaisi asian kirjallisen aineiston perusteella. Näin hakija sai myönteisen turvapaikkapäätöksen. Maahanmuuttovirasto haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta sillä perusteella, että islamista luopumisen selvittämisestä tarvitaan ylimmän tuomioistuimen ennakkopäätös.

KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeuteen suullista käsittelyä ja uudelleen ratkaisemista varten.

KHO katsoo päätöksessään muun ohella, että turvapaikanhakijan uskottavuuden arviointi edellyttää valitusvaiheessa hakijan itsensä ja mahdollisten todistajien suullista kuulemista. Näin on varsinkin silloin, kun kyse on uskonnollisen kääntymisen aitoudesta.

Koska asian selvittäminen hallinto-oikeudessa ei ollut ollut riittävää, KHO kumosi päätöksen. Uskonnollista kääntymistä ei voida ottaa kansainvälisen suojelun perusteeksi ilman, että on riittävällä tavalla selvitetty kääntymisen aitoutta niin omantunnonkysymyksenä kuin elämäntapanakin, KHO perustelee päätöstään muun ohella.

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt useita valituslupia vastaavissa asioissa

KHO on vuoden 2017 aikana myöntänyt valitusluvan vastaavissa tapauksissa myös 31 irakilaiselle tai afganistanilaiselle turvapaikanhakijalle. Iranin ohella myöskään Irakia ja Afganistania koskevan maatiedon perusteella ei voida sulkea pois sitä, että islamista luopuminen ja kristinuskoon kääntyminen aiheuttaa hakijalle kansainvälisen suojelun tarpeen. Näissä tapauksissa turvapaikanhakijat ovat esittäneet selvitystä kääntymisestään vasta asian edettyä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Kun Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus eivät olleet näin ollen lainkaan käsitelleet islamista luopumista ja kristinuskoon kääntymistä turvapaikan hakemisen perusteena, KHO ei ottanut uutta perustetta ylimpänä muutoksenhakutuomioistuimena heti ratkaistavakseen vaan palautti asiat Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäviksi.

KHO 2017:63