2017-03-15 14_00_45-kho_vuosikertomus_2016_suomi.pdf - Nitro Reader 3

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2016 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin.

Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa taustoitetaan muun ohella eurooppalaisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö osana korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden käsittelyä. Lisäksi vuosikertomuksessa tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2016 lopussa annettua laajaa kilpailuoikeudellista ratkaisua, joka koski Valion määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Vuosikertomuksessa paneudutaan myös tuulivoimaan liittyvien valitusasioiden käsittelyyn ja esitellään tilastojen valossa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä ja ratkaisujen lopputuloksia.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulevien asioiden määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2016 korkein hallinto-oikeus ratkaisi ennätysmäärän asioita, yhteensä lähes 5 400. Suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristö ja rakentaminen sekä veroasiat.

Vuosikertomus on luettavissa KHO:n internetsivustolla