_mg_2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1. toukokuuta 2017 alkaen. Hän täyttää helmikuussa 64 vuotta.

Ennen eläkkeelle jäämistään oikeuskansleri pitää vuosilomiaan helmikuun alkupuolelta lähtien. Tänä aikana hänen tehtäviään hoitaa apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale. Vastaavasti apulaisoikeuskanslerin tehtäviä hoitaa apulaisoikeuskanslerin sijainen, kansliapäällikkö Kimmo Hakonen.

Oikeuskanslerin viran täyttämiseen liittyvästä menettelystä huolehtii oikeusministeriö.

Oikeustieteen tohtori Jonkka on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen hän toimi apulaisoikeuskanslerina vuosina 2001–2007 ja eri tehtävissä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa vuosina 1993–2001. Lisäksi hän on työurallaan ollut Turun ja Helsingin yliopistoissa opettajana ja tutkijana sekä syyttäjänä Jyväskylässä ja Lahdessa. Helsingin yliopiston dosentti hän on ollut vuodesta 1992.