offline-525700_1280
  • Jatkuva tarve olla käytettävissä lisää masennuksen, ahdistuksen ja työuupumisen riskiä
  • Mepit vaativat EU-lakia, joka määrittää etätyön ehdot
  • Työntekijät, jotka käyttävät oikeuttaan olla tavoittamattomissa, tulisi välttyä kielteisiltä seurauksilta

Euroopan parlamentti vaatii EU-lakia, joka antaisi työntekijälle oikeuden olla tavoittamattomissa työajan ulkopuolella ilman kielteisiä seuraamuksia.

Mepit pyytävät hyväksymässään lakialoitteessa komissiota esittämään uuden EU-lain, joka sallii työtekijän olla digitaalisesti tavoittamattomissa työajan ulkopuolella. Ehdotuksessa olisi myös vahvistettava etätyön vähimmäisvaatimukset ja selvennettävä työoloja, työaikaa ja lepoaikaa koskevat ehdot.

Parlamentti hyväksyi vaatimuksen lakialoitteesta äänin 472 puolesta, 126 vastaan ja 83 tyhjää.

Työtehtävissä hyödynnetään nykyisin yhä enemmän mobiililaitteita ja etäyhteyksiä. Digitaalisuuden lisääntymisen myötä työntekijät ovat usein aina tavoitettavissa, mikä puolestaan rasittaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa. Etätyöskentely on ollut suureksi avuksi työllisyyden ja liiketoiminnan turvaamisessa koronakriisin aikana. Pitkät työpäivät ja lisääntyneet vaatimukset aiheuttavat kuitenkin myös ahdistusta, masennusta ja työuupumusta sekä muita psyykkisiä ja fyysisiä terveysongelmia.

Meppien mukaan oikeus olla tavoittamattomissa on perusoikeus, joka sallii työntekijöiden irtautua työtehtävistään työajan ulkopuolella, lomilla ja muilla vapailla. Tämä koskee muun muassa puheluja, sähköposteja ja muuta digitaalista viestintää. Jäsenvaltioita kannustetaan tekemään kaikkensa muun muassa työmarkkinaosapuolten välisillä sopimuksilla, jotta työntekijät voivat käyttää tätä oikeutta. Niiden on myös varmistettava, että työnantajien harjoittama syrjintä, arvostelu, irtisanominen ja muut epäedulliset toimenpiteet kielletään.

Mietinnön esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, Malta) sanoi: ”Emme voi olla huomioimatta miljoonia eurooppalaisia työntekijöitä, jotka ovat uupuneita vaatimuksesta olla aina tavoitettavissa ja jotka tekevät liian pitkiä työpäiviä. Nyt on oikea hetki tukea heitä ja antaa heille se, mitä he ansaitsevat: oikeuden olla tavoittamattomissa. Tämä on tärkeää sekä henkisen että fyysisen terveyden kannalta. On aika päivittää työntekijöiden oikeudet niin, että ne vastaavat digiajan uusia realiteetteja”.

Taustaa

Työskentely kotoa käsin on lisääntynyt koronapandemian aikana lähes 30 prosenttia. Määrä pysynee korkeana tai jopa kasvaa. Eurofoundin tutkimusten mukaan on yli kaksi kertaa todennäköisempää, että 48 viikkotunnin enimmäistyöaika ylittyy, jos työtä tehdään säännöllisesti kotoa käsin eikä työnantajan tiloissa. Lähes 30 prosenttia kotona työskentelevistä ilmoittaa tekevänsä töitä vapaa-ajallaan päivittäin tai useita kertoja viikossa. Työpaikalla näin tekee alle viisi prosenttia työntekijöistä.

Hyväksytty teksti, saatavilla pian (valitse 21.1.2021)

Tiedote valiokuntaäänestyksestä (2.12.2020)

EPRS:n katsaus oikeudesta olla tavoittamattomissa