b1c6e87a-1608-4083-89ff-a689bed8df65

Oikeuskansleriksi esitetään alivaltiosihteeri Tuomas Pöystiä

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi oikeuskansleriksi alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin 1. tammikuuta 2018 alkaen. Tasavallan presidentin on tarkoitus nimittää oikeuskansleri tänään.

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti työskentelee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteerinä. Pöysti on aiemmin toiminut mm. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja kansainvälissä tehtävissä Euroopan petoksentorjuntaviraston valvontakomiteassa. Pöystillä on monipuolinen oikeudellinen osaaminen sekä kokemus muun muassa valtionhallinnosta ja vaativista lainvalmistelun johtamistehtävistä. Hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti ja hänellä on oikeustieteellistä kirjallista tuotantoa.

Oikeuskanslerin virkaa haki yhdeksän henkilöä. Tasavallan presidentti päättää nimityksestä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Nimitys valmisteltiin oikeusministeriössä.

Edellinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka jäi eläkkeelle toukokuun alusta.