Tuomariliitto teki loppuvuodesta 2021 kyselyn tuomareille, esittelijöille ja käräjänotaareille tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä, työssä jaksamisesta ja tuomioistuinuran houkuttelevuudesta.  Samalla selvitettiin työmäärää ja työhön käytettyä aikaa. Vastausprosentti oli 40. Viimeksi vastaava kysely tehtiin vuonna 2019.

Tulokset osoittavat, että tuomareiden, esittelijöiden ja käräjänotaareiden työmäärä on kasvanut entisestään ja että he ovat vakavasti kuormittuneita. Vastaajista kaksi kolmasosaa piti työmäärää liian suurena eikä heillä ollut riittävästi aikaa juttujen valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen. Lähes puolet vastaajista koki stressioireita tai työuupumusta aina tai usein.

Tietojärjestelmät vaikeuttavat työntekoa. Uusi ilmiö on se, että tuomarin uraa ei koeta enää houkuttelevana.

Tulokset osoittavat, että tuomareihin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen ja käytös eivät ole vähentyneet.

Tutkimustuloksia käsitellään Tuomariliiton vuosikokouksessa Lappeenrannassa 13.5.2022.