judge-gavel-1461287201YS0

Suomen tuomarit ja esittelijät kokoontuivat Helsinkiin 18.5.2018 vuosikokoukseen.

Tuomariliiton työ tuomioistuinlaitoksen kehittämiseksi sekä sen merkityksen ja tuomarin riippumattoman aseman säilyttämiseksi sai merkittävän tunnustuksen

Korkein oikeus on myöntänyt juhlavuotensa kunniaksi korkeimman kunnianosoituksensa, hopeisen mitalin Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry:lle. Presidentti Timo Esko, oikeusneuvos Juha Häyhä ja kansliapäällikkö Tommi Vuorialho luovuttivat mitalin vuosikokouksessa. Tuomariliitto arvostaa saamaansa merkittävää huomionosoitusta.

Tuomareiden ja esittelijöiden työmäärät ovat kohtuuttomat

Tuomioistuinlaitos on kuilun partaalla, kuten presidentti Timo Esko kuvaili. Tuomarit ja esittelijät toivoivat, että tuomioistuimille annettaisiin taloudelliset edellytykset ja työrauha keskittyä ydintehtäväänsä oikeusturvan antamiseen. Esille nousivat viimeisen vuoden aikana tehdyt selvitykset ja kentän viestit tuomareiden ja esittelijöiden työn kuormittavuudesta ja liiallisesta työmäärästä. Valtaosa tuomareista ja esittelijöistä tekee jatkuvasti töitä omalla ajalla.

Tuomareiden äänen on kuuluttava tuomioistuinvirastossa

Perustettavaan tuomioistuinvirastoon kohdistuvat suuret odotukset. Viraston ydintehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä. Tuomioistuinviraston tehtävien onnistumisen edellytyksenä on, että tuomarit pääsevät vaikuttamaan viraston toimintaan. Kansainvälisten periaatteiden mukaisesti tuomareiden on saatava itse valita omat edustajansa viraston johtokuntaan kuten muutkin henkilöstöryhmät. Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus edellyttää sitä.

Tuomariliitto jatkaa ammattietiikan kehittämistä

Tuomariliitto on laatinut tuomarin eettiset periaatteet 2012. Vuosikokouksessa kannatettiin ehdotusta selvittää, onko tarpeen perustaa Tuomariliiton yhteyteen ammattieettinen toimikunta ja kuinka se toteutettaisiin.