clause-2546124_1280

Tuomariliitto jakaa Suomen Asianajajaliiton huolen oikeudenkäyntien pitkittymisestä ja oikeudenkäyntikulujen kasvamisesta viitaten Asianajajapäivässä 17.1.2020 nousseeseen keskusteluun oikeudenhoidon erinäisistä uudistamistarpeista. Tuomariliiton näkemyksen mukaan oikeudenkäynnin pitkittymisen keskeisenä syynä on rikosprosessissa mukana olevien poliisien, syyttäjien ja tuomioistuinten riittämättömät resurssit käsiteltävään juttumäärään nähden.

Riita-asioiden viipymisen syynä on keskeisesti tuomioistuinten ruuhkautuminen, mikä on myös seurausta puutteellisista resursseista. Tuomariliitto korostaa, että kysymys on kaikkien toimijoiden yhteisestä ja kaikkien toimijoiden vastuulla olevasta asiasta. Tilanteen korjaaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien lisäksi asianajajien, lupalakimiesten, poliisien, tullin, rajavartiolaitoksen, syyttäjien ja tuomareiden välistä entistä parempaa yhteistyötä ja koulutusta. Jokainen toimija voi omalta osaltaan tuoda oman entistä laadukkaamman panoksensa tähän kokonaisuuteen tilanteen parantamiseksi.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman oikeusvaltion kehittämistä (3.3.1. Oikeusvaltion kehittäminen) koskevassa osiossa hallituksen tavoitteeksi on kirjattu ”toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva (muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, oikeudenkäyntien kesto)”. Keinoina hallitusohjelmassa on muun ohella esitetty, että oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan ja oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään (hallitusohjelman sivu 87). Tuomariliitto odottaa etenkin resurssien osalta hallitukselta uusia merkittäviä toimenpiteitä, sillä nykyiset henkilöstöresurssit ja tietojärjestelmähankkeiden ja täydennyskoulutuksen määrärahat ovat täysin riittämättömät. Tuomariliiton näkemyksen mukaan riittävien resurssien avulla asioiden käsittelyajat tulisivat lyhenemään merkittävästi.

Riittävien resurssien lisäksi Tuomariliitto pitää tärkeänä nykyisen oikeudenkäymiskaaren riita-asioiden säännösten ajantasaisuuden selvittämistä, kaikkien toimijoiden koulutuksen lisäämistä ja oikeuskulttuurin kehittämistä. Tähän liittyen Suomen tulisi verrata omaa lainsäädäntöään Ruotsin vastaavaan lainsäädäntöön ja uudistaa omaa lainsäädäntöään vastaamaan paremmin oikeudenhoidon nykyisiä vaatimuksia.

Ohessa linkkejä asiaan liittyvään keskusteluun:
– https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4830929/Oikeusjarjestelman+hitaus+Suomen+hapeapilkku++Asianajajaliitto+syyttaa+kalliista+oikeusjutuista+tuomioistuinten+valmistelua
– https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006376502.html

– https://www.lakimiesliitto.fi/blogi/suomi-parhaaksi-oikeusvaltioksi-lakimieskunnan-yhteistyolla/
– http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931