Kuukausi: huhtikuu 2022

Tuomariliiton kyselytutkimus osoittaa, että resurssipulasta johtuva kuormittuminen vaarantaa oikeusturvaa

Tuomariliitto teki loppuvuodesta 2021 kyselyn tuomareille, esittelijöille ja käräjänotaareille tuomioistuimiin kohdistuvista epäasiallisista vaikuttamisyrityksistä, työssä jaksamisesta ja tuomioistuinuran houkuttelevuudesta.  Samalla selvitettiin työmäärää ja työhön käytettyä aikaa. Vastausprosentti oli 40. Viimeksi vastaava kysely…