Korkein oikeus (KKO) ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 2.563 asiaa, eli noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuonna 2015. Ratkaistuista asioista suurin osa oli valituslupahakemuksia, joita viime vuonna vastaanotettiin yhteensä 2.228. Valituslupia myönnettiin nyt 139, eli suurin piirtein sama määrä kuin 2010-luvulla keskimäärin. Ennakkopäätöksiä julkaistiin 100.

2017-03-30 13_43_35-Webmail - Main

Kaikkiaan saapuneita asioita kirjattiin 2.449, eli likipitäen saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Armonanomuksiin liittyviä lausuntoja annettiin 17.  Hakemusasioita, kuten tuomiovirhekanteluita ja tuomion purkua koskevia hakemuksia, tuli vireille 168 kappaletta. Hakemusasioiden määrä on vähentynyt selvästi viimeisten viiden vuoden aikana, mihin vuonna 2013 voimaan tulleen asiamiespakon ja mahdollisesti myös vuoden 2016 alussa korotettujen oikeudenkäyntimaksujen voidaan olettaa vaikuttaneen.

Kaikkien vuonna 2016 ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,8 kuukautta. Ne valituslupahakemukset, jotka hylättiin, ratkaistiin keskimäärin 5,4 kuukaudessa. Keskiarvoissa ei ollut merkityksellistä eroa edellisvuosiin verrattuna. Sitä vastoin valitusasioissa, joissa valituslupa oli myönnetty, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin 21,5 kuukautta eli noin 1,5 kuukautta lyhyempi kuin edellisvuonna ratkaistuissa valitusasioissa.