Tasavallan presidentti on perjantaina 15.1.2021 nimittänyt laamanni Tuija Turpeisen hoitamaan korkeimman oikeuden (KKO) jäsenen virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.3.2021–31.10.2027.

Turpeinen on toiminut Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina 1.11.2016 lukien. Aiemmin hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana.

Ennen käräjätuomarin uraa Turpeinen toimi yli 15 vuoden ajan lakimiehenä asianajotoimistossa ja asianajajana.

Turpeinen on Tuomarinvalintalautakunnan jäsen ja Tuomioistuinviraston johtokunnan varajäsen. Hän on osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi Turpeinen on niin asianajajana kuin tuomarina toiminut useissa luottamustehtävissä.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu siihen, että oikeusneuvos Asko Välimaa on nimitetty Helsingin hovioikeuden presidentiksi 1.11.2020–31.10.2027.