31esKX7E

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on nimittänyt valiokuntaneuvos, oikeustieteen tohtori, varatuomari Matti Marttusen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi. Marttunen aloittaa virassaan 1.3.2021.

Marttunen on toiminut muun muassa perustuslakivaliokunnan kanslian esimiehenä ja perustuslakivaliokunnan sihteerinä. Marttunen on myös vetänyt useita merkittäviä lainsäädäntöhankkeita oikeusministeriössä ja toiminut useiden työryhmien puheenjohtajana.

Oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kanslian hallintoa ja huolehtia sen tuloksellisuudesta. Kansliapäällikkö toimii esittelijänä ja oikeusasiamiehen määräyksestä ratkaisijana kanslian hallintoasioissa. Hänen tehtävänään on toimia myös esittelijänä laillisuusvalvonta-asioissa.

Kansliapäällikön virkaa haki 26 henkilöä.