mika_ilveskero

Korkein oikeus (KKO) esittää, että 1.9.2017 täytettävään jäsenen virkaan nimitetään asianajaja, varatuomari Mika Ilveskero.

Ilveskero (s. 1966) on toiminut pitkään ja menestyksekkäästi asianajajana. Hänen erityisalaansa kuuluvat yhtiö- ja muu yhteisöoikeus sekä maksukyvyttömyysoikeus. Ilveskero on toiminut muun muassa puheenjohtajana julkisesti noteerattujen osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa ja selvittäjänä laajoissa yrityssaneerauksissa, ja hänellä on asiantuntemusta myös kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta. 

Lainvalmisteluelimissä ja luottamustoimissa Ilveskero on perehtynyt oikeudenhoidon yleisiin kysymyksiin, ja hän on toiminut mm. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana 2010-2013. Tuomioistuinkokemusta hänellä on Helsingin silloisesta raastuvanoikeudesta.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.

Täytettävänä oleva jäsenen virka vapautuu 1.9.2017 eläkkeelle jäävältä oikeusneuvos Jorma Rudangolta.