KKO-1

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman oikeuden (KKO) presidentiksi oikeustieteen tohtori, oikeusneuvos Tatu Leppäsen 1. syyskuuta 2019 alkaen.

Hämeenlinnassa syntynyt (v. 1968) Leppänen on hoitanut nykyisestä virkaansa KKO:n jäsenenä eli oikeusneuvoksena syyskuusta 2016. Ennen sitä hän toimi Hyvinkään käräjäoikeuden laamannina. Tuomioistuinkokemusta hän on saanut myös käräjätuomarin ja hovioikeudenneuvoksen tehtävissä.

Leppänen on lisäksi toiminut tutkimustehtävissä Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden laitoksella ja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla sekä lyhyen ajan eduskunnan oikeusasiamiehensihteerinä. Hänen tutkimus-, opetus- ja lainvalmistelutyönsä on painottunut prosessioikeuteen ja erityisesti siviiliprosessi-, todistelu- ja ulosotto-oikeuden aloille.

Leppänen on urallaan toiminut puheenjohtajana, jäsenenä ja asiantuntijana lukuisissa eri työryhmissä oikeusministeriön hallinnonalalla samoin kuin luottamustehtävissä. Hänellä on myös laajaa julkaisutoimintaa.