korkeinoikeus

Korkeimman oikeuden (KKO) jäsen, oikeusneuvos Tuula Pynnä on nimitetty unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2019 alkavalle kolmen vuoden toimikaudelle.

Nimityksestä päätti EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi eilen.

Unionin tuomioistuimen yhteydessä Luxemburgissa toimiva unionin yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa yksityishenkilöiden ja yritysten nostamia kanteita unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan. Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta, valtiontukia, immateriaalioikeuksia tai EU:n henkilöstösääntöjä.

Myös osa jäsenvaltioiden komissiota ja neuvostoa vastaan nostamista kanteista on yleisen tuomioistuimen toimivallassa.