Korkein hallinto-oikeus

Sote- ja maakuntauudistukset merkitsevät Suomen itsenäisyyden ajan syvintä julkishallinnon ja julkisen vallan puitteiden ja rakenteiden muutosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä muutokset tulevat tapahtumaan perustuslakia muuttamatta.

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivässä Helsingissä puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren mukaan optimaalisessa tilanteessa olisi edetty toisin. Valtiosäännössä olisi ensin säädetty uusien maakuntien itsehallinnollisesta asemasta ja suhteesta valtioon ja kuntaan, ja asemaltaan muuttuvien kuntien itsehallinnosta suhteessa paitsi valtioon myös maakuntiin.

– On selvää, että melkoinen määrä uudenlaisia rakennetason oikeuskysymyksiä erilaisine heijastusvaikutuksineen odottaa hallintotuomioistuinten ovella, jos hankkeet toteutuvat. Töiden vähenemisestä ei kannata puhua, eikä esimerkiksi pakollisilla oikaisuvaatimusvaiheilla hallinnon ja tuomioistuinten välissä ongelmia poisteta, korostaa presidentti Pekka Vihervuori.

Presidentti Vihervuori nosti puheessaan esiin myös oikeussuojakeinojen ympärillä käytävän, välillä epäjohdonmukaisenkin keskustelun. Etenkin ympäristö- ja maankäyttöasioissa on nykyään muotia puhua oletusten varassa esimerkiksi hallitsemattomista valituskierteistä. Aika usein myös esitetään todellisuutta vastaamattomia arvioita asioiden käsittelyyn kuluvasta ajasta tai asioiden väitetysti ”itsestään selvistä” lopputuloksista. Erilaisissa oikeussuojakeinojen leikkaamiseen tähtäävissä puheissa sekoittuvat valitettavan usein myös syy ja seuraus.

– Jos ilmenee tyytymättömyyttä lainkäyttöratkaisujen aineellisiin lopputuloksiin, olisi tietenkin rehellistä muuttaa aineellisia normeja sen sijaan, että keskustelua tällä perusteella ohjataan esimerkiksi eri tahojen valitusoikeuden laajuuteen tai olemassaoloon. Ei ole hallinnon lainalaisuuden ja oikeusvaltion kannalta oikein, että aineellista oikeutta pidetään muodollisesti voimassa mutta sen prosessuaalista toteutumista vaikeutetaan. Olisi myös korkea aika lopettaa näyttöä vailla olevat puheet lainkäytössä lojuvista miljardi-investoinneista, painottaa presidentti Vihervuori.

Puhe Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivässä