Tasavallan presidentti on perjantaina 12.8.2016 nimittänyt käräjäoikeuden laamanni, oikeustieteen tohtori Tatu Leppäsen korkeimman oikeuden jäsenen virkaan 1.9.2016 alkaen.

Leppänen siirtyy korkeimpaan oikeuteen Hyvinkään käräjäoikeudesta, jossa hän on toiminut laamannina vuodesta 2014 alkaen. Aiemmin hän on toiminut tuomioistuimissa myös käräjätuomarin, hovioikeudenneuvoksen ja korkeimman oikeuden esittelijän tehtävissä.  

Lisäksi Leppänen on toiminut pitkään tutkimustehtävissä Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden laitoksella ja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla sekä lyhyen ajan eduskunnan oikeusasiamiehensihteerinä. Hänen tutkimus- ja lainvalmistelutyönsä on painottunut prosessioikeuteen, erityisesti siviiliprosessi-, todistelu- ja ulosotto-oikeuden aloille.

Leppänen tulee jäsenen virkaan, joka vapautui eläkkeelle siirtyneeltä oikeusneuvos Kari Kituselta.