OM (1)

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esityksen luonnos, jolla täydennettäisiin ja muutettaisiin terrorismin rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä.

Uutena rikoksena säädettäisiin rangaistavaksi yksittäisen terroristin rahoittaminen. Terroristiryhmän rahoittamisen rangaistusasteikkoa ankaroitettaisiin niin, että teosta voitaisiin tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Nykyisin terroristiryhmän rahoittamisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Lainsäädännön täydentäminen on tarpeen kansainvälisten suositusten toteuttamiseksi ja terrorismin rahoittamista koskevien rangaistussäännösten kattavuuden varmistamiseksi.

Esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle.

Esitysluonnos lausuntopalvelu.fi:ssä