image002

Haaste-lehden 4/2019 teemana on huumeet. Numerossa käsitellään huumeiden käytön ja kontrollin muutoksia. Artikkeleissa kerrotaan esimerkiksi huumehoidon tilanteesta Suomessa ja erityisesti vankiloissa, pohjoismaisesta kannabiskeskustelusta, huumerattijuopumusten määrän kehittymisestä ja järjestäytyneestä huumerikollisuudesta Euroopassa. Lisäksi pohditaan ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Lehden koko sisältö on luettavissa verkkoversiossa.

Poimintoja 4/2019 sisällöstä

Elsa SaarikkomäkiHuumeiden käyttö ja kontrolli

Riikka KostiainenHuumehoidon resurssit eivät vastaa tarvetta

A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki painottaa huumehoidon resurssien olevan riittämättömät tarpeeseen nähden. Muitakin ongelmia päihdehoitojärjestelmässä on. Huumepoliittinen keskustelu kaipaa hänen mielestään moniulotteisuutta.

Karoliina Karjalainen & Pekka HakkarainenHuumeiden käyttö ja huumepoliittiset mielipiteet muutoksessa

Suomalaisen aikuisväestön huumeiden käyttöä, huumeasenteita sekä huumepoliittisia mielipiteitä on seurattu kyselytutkimuksin vuodesta 1992 lähtien noin neljän vuoden välein. Kahdeksas Huumekyselyn aineisto kerättiin syksyllä 2018, joten tietoa 15–69-vuotiaiden suomalaisten huumeiden käytöstä ja huumeasenteista on kertynyt jo 26 vuoden ajalta. Tiedot kertovat huumekokeilujen ja käytön jatkuvasta lisääntymisestä ja asenteiden samanaikaisesta lientymisestä.

Pekka Hakkarainen & Tuukka TammiKriminalisointikeskustelu – Oli jo aikakin!

Pitääkö huumeiden käytöstä rangaista? Tämä on eniten keskustelua herättänyt kysymys suomalaisessa huumausainepolitiikassa. Ajoittain siitä on käyty avointa vuoropuhelua, ajoittain kyseenalaistamista on karsastettu ja keskustelijat vaiennettu jo lähtökuoppiinsa. Tunteita keskustelusta ei ole puuttunut missään vaiheessa. Tarkastelemme tässä kirjoituksessa tämän keskustelun eri vaiheita. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmapiiri on kääntynyt avoimemman vuoropuhelun suuntaan.

Yaira ObstbaumKannabikseen suhtautumisessa eroja Pohjoismaissa

Poliisi ottaa kiinni henkilön, jolla on hallussaan pieni määrä kannabista omaan käyttöön. Missä Pohjoismaassa seuraus on ankarin? Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen (NVC) kaksi tuoretta julkaisua osoittavat, että Pohjoismaiden välillä on eroja suhtautumisessa kannabikseen niin kontrollijärjestelmien kuin hoitojärjestelmienkin osalta.

Mika SutelaHuumerattijuopumukset liikenneturvallisuuden riskitekijänä

Huumerattijuopumukset ovat kasvaneet tilastojen perusteella dramaattisesti viime vuosien aikana. Pitääkö meidän olla huolissamme huumerattijuopumustilanteesta Suomessa?

Jari Liukku & Risto LohiJärjestäytynyt rikollisuus ja huumausaineiden tarjonta EU:ssa

Artikkelissa kerrotaan Europolin järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arviosta. Järjestäytyneiden rikollisryhmien keskeisin toimiala Euroopassa on huumausainerikollisuus.

Soili Lamminen: Huume- ja päihdehoito Suomen vankiloissa

Artikkelissa kuvataan päihdehaittojen ehkäisyä sekä huumehoidon, erityisesti korvaushoidon, toteuttamista vankilassa. Korvaushoitoa saavien vankien määrä on lisääntynyt.

Saija Sambou: Hyvä hanke on arvioitu eikä aiheuta haittoja

Rikoksentorjuntatorjunta-palstalla muistutetaan hankkeiden arvioinnin tärkeydestä ja kerrotaan tämän vuoden kansalliseen rikoksenkilpailuun osallistuneista hankkeista. Teemana oli nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ehkäisy.

Chris CarlingHoidollisen työn vaikutukset väkivallasta irtautumiseen

Kriminologia-palstalla esitellään arviointitutkimus, jossa on tarkasteltu kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille suunnattua Aggredi-hanketta sekä väkivallan tekijöiden rikoksista irtautumisen mekanismeja ohjelman yhteydessä.

Mikael AlbrechtSilk Road – huumekaupan mullistaja

Kyberrikokset-palstalla kerrotaan, miten Silk Road -huumekauppa saatiin lopetettua Yhdysvalloissa vuonna 2013.

Haasteen 4/2019 koko sisältö