2

Haaste-lehdessä 4/2017 on teemana tulevaisuus. Teemanumerossa arvioidaan yhteiskunnan muutosten vaikutusta rikollisuuteen ja sen ehkäisyyn sekä esitellään erilaisia digitaalisia oikeudellisia innovaatioita.

Päivi HonkatukiaRankaisemisen oikeutus

Riikka KostiainenTulevaisuuden oikeutta kehittämässä
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haastateltavana Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Hän uskoo nuoriin ja oikeuden digitalisaatioon. Teknologian ja palvelumuotoilun linkitys voi tuoda oikeudelliset palvelut lähemmäs ihmistä ja tarjota vastauksia esimerkiksi oikeusavun järjestämiseen, oikeuskäytännön kehittämiseen ja uusintarikollisuuden ehkäisyyn.

Riikka KostiainenMiten rikollisuus ja sen torjunta muuttuvat tulevaisuudessa?
Haaste-lehden tulevaisuuskyselyssä eri alojen asiantuntijat kantavat huolta eriarvoistumisen lisääntymisestä yhteiskunnassa, syrjäytymisestä ja asenneilmapiiristä. Rikollisuuden nähdään siirtyvän entistä enemmän verkkoon ja kansainvälistyvän. Rikollisuuden määrään nähdään vaikuttavan paljolti valvonnan määrän, jossa on myös omat haasteensa perusoikeuksien kannalta.

Mikko Aaltonen & Heikki KauppiOppivat koneet rikollisuutta torjumassa?
Maailmalta on löydettävissä useita esimerkkejä sekä poliisin että rikosseuraamusjärjestelmän toiminnasta, joka nojaa tavalla tai toisella rikosennusteisiin. Näyttäisi siltä, että erityisesti koneoppimiseen perustuvien yksilö- ja aluetasoisten rikosennusteiden rooli on kasvamassa.

Marko Loisa & Jukka-Pekka SirviöAIPA – Kohti digitaalista lainkäyttöä
AIPA-hankkeessa uudistetaan syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintaa siirtymällä lainkäyttötyössä paperittomaan digitaaliseen työskentelyyn.

Aapo Asp & Jenni HakkarainenLegal Tech Lab tutkii oikeusteknologiaa kriittisesti
Digitalisaatio ja teknologia tarjoavat sekä suuria mahdollisuuksia että suuria haasteita, paitsi kansalaisyhteiskunnalle myös oikeusjärjestelmälle. Legal Tech Lab on projekti, jonka tavoite on hahmottaa uusi, käyttäjäystävällinen Oikeus 2.0.

Sonja TanttariSometurva auttaa nuorta oikeassa ympäristössä
Rakenteilla oleva palvelu tarjoaa neuvoja nuorille, joita on loukattu sosiaalisessa mediassa. Palvelun kehittäjien mukaan nuoriin kohdistuvat loukkaukset ovat hyvin arkipäiväinen mutta vakava ilmiö, jonka kitkemiseen tarvitaan uusia keinoja.

Mikael AlbrechtKyberrikollisuuden tulevaisuus
Kyberrikollisuuden trendejä saattavat olla mm. verkkoon kytkettyjen kodinkoneiden hyödyntäminen, kohdistetut hyökkäykset, haittaohjelmien merkityksen pieneneminen, huijausten roolin kasvaminen sekä tekoälyn hyödyntäminen rikollisessa toiminnassa.

Matti Näsi & Janne KivivuoriVäkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet
Kriminologia-palstalla aiheena on uhka- ja riskikokemusten muotoutuminen median ja yhteiskunnan murroksessa.

Saija SambouYhteistyöryhmä ja koordinaatio tarpeen kunnissa
Rikoksentorjunta-palstalla käsitellään kuntien turvallisuusvastaaville tehdyn kyselyn tuloksia turvallisuustyön kehittämisen näkökulmasta.