6PUbKIgt_400x400

Eduskunnan lakivaliokunnan käsiteltävänä on kansalaisaloite, jossa ehdotetaan raiskauksen määritelmän muuttamista suostumusperustaiseksi (Suostumus2018 – KAA 2/2019 vp). Valiokunta on 17.10.2019 järjestänyt kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen ja sen jälkeen kuullut runsaasti eri alojen asiantuntijoita.

Oikeusministeriö on huhtikuussa 2019 asettanut työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2020. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä sekä lisäksi arvioida kattavasti muut seksuaalirikoksia koskevien rangaistussäännösten kehittämistarpeet. Uudistustyön taustalla on eduskunnan viime vaalikauden lopulla lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 24/2018 vp) pohjalta hyväksymät lausumat (EV 305/2018 vp).

Ottaen huomioon parhaillaan vireillä oleva rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus lakivaliokunta pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, että kansalaisaloitteen käsittely valiokunnassa keskeytetään toistaiseksi ja sitä jatketaan myöhemmin tällä vaalikaudella, kun hallituksen esitys mainitusta kokonaisuudistuksesta on annettu eduskunnalle. Kansalaisaloitteessa ehdotetut muutokset tulevat siten lopullisesti arvioiduksi kyseisen hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä. Lisävalmistelun tarve ja asian valmistelu rikoslain 20 luvun kokonaisuudistuksen yhteydessä oikeusministeriössä tuli esille kaikissa asiantuntijakuulemissa.

Ottaen huomioon kansalaisaloitteen käsittelyn keskeytyminen ja vireillä oleva kokonaisuudistus valiokunta on päättänyt julkistaa sille aloitteesta tähän mennessä annetut asiantuntijalausunnot.

Asiantuntijalausunnot löytyvät myöhemmin tänään osoitteesta 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Aineistot-2019.aspx