20191121PHT67142_original

EU:n perusoikeuskirja takaa EU-kansalaisten oikeudet

Sunnuntaina 1. joulukuuta 2019 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta EU:n perusoikeuskirjan voimaan astumisesta. Lue viisi perusoikeuskirjaan liittyvää faktaa.

1. Mitä EU:n perusoikeuskirja edustaa?

EU:n perusoikeuskirja kattaa kaikki EU:n perusarvot: yleismaailmallisen ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden, jotka ovat luoneet kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sekä oikeusvaltioperiaatteen.

2. Miksi EU-kansalaiset tarvitsevat perusoikeuskirjaa?

EU-kansalaisten oikeudet on määritetty eri aikoihin, eri tavoin ja eri muodoissa eri jäsenmaissa. Vastatakseen yhteiskunnan muutoksiin sekä sosiaalisen, tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen EU päätti yhdistää kansalaistensa henkilökohtaiset, poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet yhteen ja samaan asiakirjaan: perusoikeuskirjaan.

3. Mitä oikeuksia perusoikeuskirja takaa?

Perusoikeuskirja sisältää 54 lukua, joihin EU-kansalaisten oikeudet on jaettu kuuden otsikon alle:

  • Ihmisarvo
  • Vapaudet
  • Tasa-arvo
  • Yhteisvastuu
  • Kansalaisten oikeudet
  • Lainkäyttö

Perinteisten oikeuksien lisäksi perusoikeuskirja kattaa myös nykyaikaisia perusoikeuksia, kuten tietosuojan, bioetiikan sekä avoimen hallinnon.

4. Miten perusoikeuskirja vastaa uusiin haasteisiin?

Euroopan komissio julkistaa vuosittain raportin siitä, miten EU:n toimielimet ja jäsenmaat ovat toteuttaneet perusoikeuksia, ja Euroopan parlamentti äänestää kannastaan perusoikeuksista EU:ssa vastauksena komission raporttiin. Tuore esimerkki uusista perusoikeuksia suojaavista EU-säännöistä on yleinen tietosuoja-asetus.

Vuoden 2018 raportissa mainittiin lisäksi uusia toimia mm. väärinkäytösten paljastajien suojaamiseksivapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien takaamiseksi sekä verkon vihapuhetta vastaan.

5. Milloin perusoikeuskirja on perustettu?

Euroopan ihmisoikeussopimus tehtiin jo vuonna 1950, mutta EU:n toimivaltuuksien laajentuessa aloille, jotka vaikuttavat suoraan perusoikeuksiin, EU:n perusarvot oli tarpeen määritellä selkeästi. EU:n perusoikeuskirja astui voimaan Lissabonin sopimuksen myötä 1. joulukuuta 2009. Se on laillisesti sitova kaikissa jäsenmaissa.

Lissabonin sopimus laajensi Euroopan parlamentin valtuuksia säätää lakeja yhdessä EU-maiden kanssa monilla uusilla aloilla, kuten maataloudessa ja turvallisuusasioissa. Lisäksi se antoi parlamentille oikeuden valita Euroopan komission puheenjohtajan. Lissabonin sopimus toi mukanaan myös oikeuden tehdä kansalaisaloitteita sekä sääti meppien enimmäismääräksi 751.