20191025PHT65115_original

Euroopan oikeusasiamiehen logo

Euroopan parlamentti äänestää seuraavan Euroopan oikeusasiamiehen viiden ehdokkaan joukosta.

Jokaisen istuntokauden alussa vastavalitut mepit äänestävät EU:lle uuden oikeusasiamiehen, jonka kausi kestää viisi vuotta.

Tehtävään ehdolla olevat viisi kandidaattia julkaistiin parlamentin lokakuun täysistunnossa. He ovat (aakkosjärjestyksessä):

  • Giuseppe Fortunato: tällä hetkellä italialaisen Campanian alueen oikeusasiamies
  • Julia Laffranque: virolainen tuomari Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa Strasbourgissa
  • Nils Muižnieks: latvialainen entinen Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu
  • Emily O’Reilly: irlantilainen toimittaja ja istuva Euroopan oikeusasiamies
  • Cecilia Wikström: entinen europarlamentaarikko Ruotsista

Valinta

Voidakseen tulla valituksi ehdokkaaksi kukin ehdokas tarvitsee tuekseen vähintään 40 meppiä vähintään kahdesta jäsenmaasta, minkä lisäksi heidän tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset tehtävää varten.

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta järjestää 3. joulukuuta julkisen kuulemisen, jossa ehdokkaat esittelevät prioriteettinsa.

Parlamentin odotetaan valitsevan oikeusasiamiehen salaisessa äänestyksessä joulukuun täysistunnossa Strasbourgissa.

Mikä on EU:n oikeusasiamies?

EU:n oikeusasiamies tutkii kansalaisten, EU-alueen asukkaiden ja EU:ssa toimipaikkaansa pitävien järjestöjen valituksia, jotka liittyvät EU:n toimielinten ja muiden elinten toiminnassa ilmenneeseen huonoon hallintoon, kuten epäreiluun kohteluun, syrjintään, tarpeettomiin viiveisiin tai menettelyvirheisiin.

Oikeusasiamies voi aloittaa tutkintoja myös omasta aloitteestaan. Oikeusasiamiehellä on velvollisuus raportoida toimistaan Euroopan parlamentille vuosittain.