8749be68-5e32-4c56-aac6-48cfb8c4bf34-w_576_h_2000

8749be68-5e32-4c56-aac6-48cfb8c4bf34-w_576_h_2000

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka valittiin International Corrections and Prisons Association (ICPA) -järjestön hallitukseen vuosiksi 2018 – 2021 Montrealissa 23.10.2018 pidetyssä vuosikokouksessa.

ICPA on vuonna 1998 perustettu vankila- ja yhdyskuntaseuraamusalan järjestö, johon kuuluu mm. viranomaisia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja alan yrityksiä ympäri maailmaa. Järjestön toiminnan tarkoitus on edistää ja jakaa eettisiä rikosseuraamuskäytäntöjä ja siten luoda turvallisempia ja terveempiä yhteiskuntia maailmanlaajuisesti. Rikosseuraamuslaitos liittyi ICPA:n jäseneksi viime kesänä, mutta järjestön konferensseihin on Suomesta osallistuttu aktiivisesti aiemminkin.

Vuodesta 2005 lähtien Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajana toimineen Vesterbackan valintaa edesauttoi hänen laaja kokemuksensa ja arvostettu asemansa alan eurooppalaisissa järjestöissä. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Euroopan vankilajärjestö EuroPrisin hallituksessa.

Suomen rikosseuraamusjärjestelmä herättää maailmalla laajaa kiinnostusta ja monet maat ottavat Suomesta mallia kehittäessään omaa järjestelmäänsä. Erityisesti Suomi tunnetaan maailmalla alhaisesta vankiluvusta, laajasta vaihtoehtoisten rangaistusmuotojen käytöstä, yhdyskuntaseuraamustoimistojen sekä vankiloiden hyvästä yhteistyöstä, avovankilajärjestelmästä ja systemaattisesta rangaistusajan suunnittelusta.

Sen lisäksi, että ICPA:n hallituksen jäsenyys on hyvä tilaisuus suomalaisen osaamisen jakamiseen, Vesterbacka näkee sen myös mahdollisuutena laajentaa Risen kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, jotta toiminnan kehittämisessä voidaan hyödyntää alan viimeisintä tutkimustietoa, teknisiä innovaatioita ja muualla maailmassa kehitettyjä kuntoutusohjelmia.