36082815663_9ee235a2c0_z

Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Eduskunnan lakivaliokunta puoltaa käräjäoikeuksien rakenneuudistusta, jolla käräjäoikeuksien määrää vähennetään seitsemällä nykyisestä 27:stä 20:een. Uudistuksen tavoitteena on turvata käräjäoikeuksien toimintakyky ja toiminnan laatu käräjäoikeuksien toimintaympäristön muuttuessa ja taloudellisten reunaehtojen tiukentuessa. Valiokunta antoi torstaina 19. lokakuuta asiasta mietinnön (LaVM 11/2017).

Lakivaliokunta edellyttää, että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen vaikutuksia laaja-alaisesti kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä taloudellisiin vaikutuksiin. Lakivaliokunta edellyttää, että sille annetaan asiasta selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mietintöön sisältyy 1 vastalause.

Valiokunnan mietintö on luettavissa verkossa osoitteessa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_11+2017.aspx