Kategoria: Apulaistietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminnan lainmukaisuutta

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää, onko Vastaamo toiminut tietosuojalainsäädännön mukaisesti, erityisesti muuten kuin jo esitutkinnan kohteena olevien epäiltyjen rikosten osalta. Jos tietosuojalainsäädäntöä on rikottu, tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio voi määrätä rekisterinpitäjälle hallinnollisen seuraamusmaksun…

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi Psykoterapiakeskus Vastaamon ilmoittamaan tietomurron kohteeksi joutuneille asiakkailleen henkilökohtaisesti

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi tietomurron kohteeksi joutuneen Psykoterapiakeskus Vastaamon ilmoittamaan rekisteröidyille tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, ettei ilmoitus pelkästään Vastaamon verkkosivuilla ole riittävän tehokas keino tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseksi. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa…

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää suostumusta evästeiden käyttöön

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön. Tietosuojavaltuutetun toimistoon kannellut henkilö katsoi, ettei hänellä ollut käytännössä mahdollisuutta kieltää evästeiden käyttöä. Yritys käytti evästeitä verkkosivuillaan…

Apulaistietosuojavaltuutettu: Puheluiden tallentamisesta on ilmoitettava asiakkaille ennen nauhoittamisen aloittamista

Apulaistietosuojavaltuutettu on määrännyt rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen muuttamaan informointia ja tarkastusoikeuden toteuttamista koskevia toimintatapoja. Yritys ei ollut kertonut kuluttajille puheluiden nauhoittamisesta. Se ei myöskään tarjonnut kuluttajille mahdollisuutta saada puhelutallenteiden jäljennöksiä. Puheluiden…