Tietosuojavaltuutettu on ottanut useasti kantaa siihen, että henkilöitä ei saa tunnistaa yksinomaan nimen ja henkilötunnuksen perusteella. Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus haluaa selvittää, millaisia edellytyksiä olisi tiukentaa linjaa entisestään.

Henkilötunnusta ei ole tarkoitettu henkilöiden tunnistamiseen vaan yksilöimiseen. Henkilötunnusta ei tule käyttää tunnistamiseen, koska tunnus voi olla myös muiden kuin asianomaisen tiedossa.

Henkilötunnusta tarvitaan, koska esimerkiksi samannimisiä henkilöitä voi olla useita. Henkilötunnuksen avulla yksilöidään henkilöitä monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi laskujen perinnässä, palkanmaksussa ja terveydenhuollossa.

Henkilötunnuksen käyttötarkoituksista säädetään kansallisessa tietosuojalaissa. Laissa määritellään, missä tilanteissa toimijalla on oikeus käsitellä henkilötunnusta. Tietosuojavaltuutettu on linjannut näkemyksiään henkilötunnuksesta esimerkiksi lausunnossa, joka koski henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttia.

 

Usein kysyttyä henkilötunnuksesta