Korkein oikeus (KKO) onnistui viime vuonna tavoitteessaan nopeuttaa juttujensa käsittelyä. Kaikkien ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli nyt kuusi kuukautta aiemman lähes seitsemän kuukauden sijaan. Ratkaistuissa valitusasioissa eli asioissa, joissa KKO oli myöntänyt valitusluvan, keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika lyheni edellisvuodesta peräti kolmella kuukaudella 18,5 kuukaudeksi. Myös hylättyjen valituslupahakemusten käsittelyaika lyheni edellisvuoden 5,4 kuukaudesta 5,1 kuukaudeksi. 

2018-04-06 11_45_27-Webmail - Main

KKO ratkaisi viime vuonna kaikkiaan 2.428 asiaa, eli noin viisi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia saapuneita asioita kirjattiin toisaalta nyt kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän, kaikkiaan 2.303. KKO ratkaisikin siis vuonna 2017 enemmän asioita kuin uusia tuli vireille. Sen ansiosta vireillä olevien, ratkaisua odottavien asioiden kokonaismäärä pieneni alemmaksi kuin kertaakaan 2010-luvulla.

Käsitellyistä asioista suurin osa oli valituslupahakemuksia, joita viime vuonna vastaanotettiin 2.032. Valituslupia myönnettiin nyt 137 ja ennakkopäätöksiä julkaistiin 98. Määrät pysyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Myönnettyjen valituslupien määrä oli 6,7 prosenttia saapuneiden valituslupahakemusten määrästä.