merive_etusivu-2016_puolustusvoimat_20160310

Kuva: Puolustusvoimat

4.-6.10.206 järjestetään Turussa Merivoimien esikunnassa kansainvälinen operatiivisen merioikeuden konferenssi yhteistyössä Suomen Merivoimien ja NATO:n alaisen ”Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters” (COE CSW) kanssa. Osallistujia tulee ympäri maailmaa.

Konferenssissa käsitellään aiheita, jotka koskevat meriturvallisuutta niin operatiivisesta kuin yleisestäkin näkökulmasta. Tämänvuotinen konferenssin teema ”Inter mundus-From cold ice to hot sands” sisältää merioikeuden ajankohtaisia alueellisia kysymyksiä ja kiistanalaisia alueita. Myös Itämeren alueen oikeudelliset kysymykset ovat tarkastelun kohteena.

Konferenssin osallistujat ovat merioikeuden erityisasiantuntijoita ja tutkijoita, jotka COE CSW on tilaisuuteen kutsunut. Tavoitteena COE CSW:n toiminnassa on tunnistaa oikeudellisesti haastavat merioikeuden alueet ja kysymykset, etsiä niille yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja ja siten auttaa lakimiesten kokoontumisilla sotilaallisten operaatioiden suunnittelua ja toimeenpanoa.

Tulevassa konferenssissa käsitellään aihealueina muun muassa hybridisodankäynnin kysymyksiä, pohjoisen Atlantin merialueiden kysymyksiä, arktisen alueen operatiivisoikeudellisia kysymyksiä, kuten Koillisväylän tilannetta, Ahvenanmaan alueen oikeudellista statusta sotalaivojen kannalta ja ihmisoikeuksia merellisessä ympäristössä.

Suomi on ollut aktiivinen NATO:n kumppani vuodesta 1995 lähtien ja kutsuttiin vuonna 2011 aktiiviseksi COE CSW:n kumppaniksi. Jo vuonna 2009 suomalainen meriupseeri nimitettiin ensimmäisenä NATO:n ulkopuolisesta maasta suunnittelu-upseeriksi COE CSW:hen. Meriupseereita ja lakimiehiä ollut aktiivisesti COE CSW:n toiminnassa mukana.

Lue lisää (englanniksi): Centre of Excellence for Operations on Confined and Shallow Waters