215544_max

Korkein oikeus (KKO) on antanut ratkaisunsa kuluttaja-asiamiehen ja Elisa Oyj:n väliseen riita-asiaan, joka koski puhelinliittymäsopimuksissa ollutta paperilaskutuksen maksullisuutta koskevaa sopimusehtoa. Ehdon mukaan kuluttaja saattoi valita laskun toimitustavoista kohdan, jossa toimitustavaksi oli merkitty paperilasku (maksullinen palvelu, 1, 90 e/kk/lasku). KKO katsoo tuomiossaan, ettei maksuehtoa ja laskuista perittyä maksua ollut pidettävä kohtuuttomina.

Tuomiollaan KKO kumosi markkinaoikeuden päätöksen, jolla Elisa Oyj:tä oli kielletty sakon uhalla käyttämästä ehtoa puhelinliittymäsopimuksissaan. Markkinaoikeus ei ollut hyväksynyt kuluttaja-asiamiehen vaatimusta maksuehdon poistamisesta kokonaisuudessaan, vaan oli määritellyt kiellon koskevaksi 1,90 euroa tai sitä suurempia veloituksia paperilaskua kohden.

KKO totesi ratkaisussaan, että muualla lainsäädännössä on hyväksytty paperi- ja e-laskun mahdollinen hintaero. Elisa Oy:llä oli tarjolla useita eri laskutustapoja, joista ainoastaan paperilasku oli maksullinen. Kuluttajalla oli liittymäsopimusta tehdessään mahdollisuus valita laskutustapa. Kunkin laskutustavan kohdalla oli selkeästi ilmoitettu sen hinta.  Lisäksi asiakkailla, joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää internetiä, oli ollut mahdollisuus saada laskun maksamiseen tarvittavat tiedot tekstiviestinä.

Maksuttoman sähköisen laskutuksen taustalla voitiin KKO:n mukaan nähdä hyväksyttäviä tavoitteita, kuten ympäristön suojeleminen, tietoyhteiskunnan edistäminen sekä kustannusten minimoiminen. Lisäksi paperilaskuja koskevien maksujen kieltämisen katsottiin saattavan aiheuttaa sen, että kustannukset siirrettäisiin muiden viestintäpalvelujen hintoihin. Tällöin kustannukset tulisivat osaltaan niidenkin kuluttajien maksettavaksi, jotka ovat valinneet vähemmän kustannuksia aiheuttavan laskutustavan, toteaa KKO.