64a59022-e39b-44eb-abbd-18ff720a38a1-w_960

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan säädösmuutoksia Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi.

Rikosseuraamuslaitos toimitti kesäkuussa 2020 oikeusministeriölle ehdotuksensa organisaatiorakenteiden kehittämistarpeista. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa valtakunnallisesti ja parantaa strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Ehdotuksen mukaan Rikosseuraamuslaitos olisi jatkossa yksi, yhtenäinen virasto. Uudessa organisaatiossa olisi valtakunnallinen taso ja rikosseuraamuskeskustaso. Rikosseuraamuskeskuksia olisi 11 ja ne muodostuisivat vankiloista ja yhdyskuntaseuraamustoimistoista.

Säädösvalmistelutyöryhmän tehtävänä on kartoittaa säädösten muutostarpeet ja valmistella muutosesitykset. Työryhmän toimikausi on 25.8.2020 – 28.2.2021.

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenteiden arviointi -hankesivu