632c7d6a-5a0e-449d-8936-ae0e301f50f3-w_576_h_2000

Vankien ja myös ulkomaalaisten vankien määrä väheni vuonna 2018. Vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuus on hieman noussut viiden vuoden seuranta-ajalla.

Vuonna 2018 vapaudesta vankilaan tulleita oli 5 546 (2017: 5 401). Päivittäinen keskivankiluku oli 2 910 (2017: 3 035). Vankien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2005 lukuun ottamatta vuoden 2016 vankimäärän hienoista nousua. Vankiluvun muutokselle ei ole osoitettavissa selkeää yksittäistä selitystä, mutta väestön ikääntyminen ja rikollisuuden muutokset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa kehitykseen.

Myös ulkomaalaisvankien määrä laski vuoden 2018 aikana ja heitä oli päivittäin keskimäärin 482 (2017: 540). Yhdyskuntaseuraamuksissa päivittäinen asiakasmäärä oli lähes edellisen vuoden tasolla. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien päivittäinen keskimäärä oli 2 959 (2017: 2 967).

Vankilasta vapautuneiden uusintarikollisuus on vuoden 2018 tietojen mukaan sen sijaan hieman noussut. Vapautuneista 50,6 prosenttia (2017: 49) palasi takaisin vankilaan viiden vuoden kuluessa.

”Rikosseuraamuslaitos vähensi henkilökuntaansa vuosien 2005‒2016 aikana yli 500 henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Säästöt näkyvät vangeille järjestettävien toimintojen vähenemisenä. Henkilökunnan resurssien ja vankien toimintamahdollisuuksien väheneminen heikentävät vankien edellytyksiä rikoksettomaan elämään”, pohtii pääjohtaja Esa Vesterbacka.

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on siirtää täytäntöönpanon painopistettä turvallisesti kohti avoimempia olosuhteita. Vuonna 2018 tämän tavoitteen toteutuminen ei ole edennyt toivotun mukaiseen suuntaan. Valvotun koevapauden käyttö muun muassa väheni 3 prosenttia edellisestä. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 207 (2017: 214) vankia. Avolaitoksien käyttöaste ja myös avolaitoksissa olevien vankien osuus laski hieman edellisestä vuodesta.

Rikosseuraamuslaitoksen nettokustannukset olivat 209,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuorokausi suljetussa vankilassa maksoi 214 euroa vankia kohden. Avolaitoksessa vastaava kustannus oli 149 euroa ja valvotussa koevapaudessa vain 37 euroa. Yhdyskuntaseuraamukset ovat huomattavasti edullisempia. Niistä kalleimmaksi yhteiskunnalle tulee valvontarangaistus, jonka kustannus oli noin 77 euroa vuorokaudessa. Yleisimmän yhdyskuntaseuraamuksen, yhdyskuntapalvelun, vuorokausihinta oli vuonna 2018 vain 12 euroa.

Rikosseuraamuslaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.