Telia_kyltti_4MP_matala

Oikeuskansleri linjasi eilen, että se hyväksyy valtioneuvoston ja Telian yhteistyön koronaviruskriisissä. Yhteistyö koskee Telian paikkatietopalvelua, jonka yhtiö on antanut valtioneuvoston käyttöön kolmeksi kuukaudeksi. Sen avulla viranomaiset voivat seurata koronavirusepidemiaa koskevien päätösten vaikuttavuutta ihmisjoukkojen liikkumisessa.

”Palvelun käyttö valtioneuvostossa ei voinut vaarantaa kenenkään oikeuksia eikä valtioneuvoston kanslia ollut menetellyt lainvastaisesti tai muuten virheellisesti ottaessaan käyttöön mobiililaitteiden paikkatietoa hyödyntävän palvelun”, oikeuskansleri perustelee ratkaisuaan.

”Olen tyytyväinen, että oikeuskansleri halusi varmistaa, ettei yhteistyömme valtioneuvoston kanssa vaaranna kenenkään yksityisyyttä. Tässä kriisissä on tärkeää, että viranomaisilla on käytettävissään luotettavaa ja ajantasaista tietoa päätösten vaikutuksista”, Telian toimitusjohtaja Heli Partanen painottaa.

Telian kehittämä anonymisoitu ja aggregoitu ihmisvirtojen liikkeitä kuvaava palvelu, Telia Crowd Insights, on viranomaisten käytössä myös muissa Pohjoismaissa. Yksittäisten ihmisten liikkeitä ei ole mahdollista seurata. Tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa.

”Teknologialla on nyt ja erityisesti jatkossa keskeinen rooli tämän kriisin ratkaisussa. Samalla meidän on kuitenkin pidettävä tarkka huoli siitä, että yksilöiden tietosuojaa kunnioitetaan kaikissa tilanteissa”, Partanen korostaa.

Partasen mukaan teknologiayritykset voivat auttaa yhteiskuntaa kriisin seuraavassa vaiheessa, kun rajoituksia hiljalleen aletaan purkaa.

”Käynnissä on useita kiinnostavia hankkeita, jotka mahdollistaisivat tartuntaketjujen nopean katkaisemisen. Haluamme ehdottomasti olla tukemassa esimerkiksi tartuntojen jäljittämiseen liittyvän sovelluksen käyttöönottoa ja jakelua, jos viranomaiset siihen päätyvät. Edellytys tietenkin on siinäkin tapauksessa, että yksityisyydensuoja on huolellisesti varmistettu”, Partanen sanoo.