30223892176_8c7a98b245_z

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok)

Seksuaalirikokset ovat äärimmäisen vakavia tekoja, joihin syyllistyneet tulee saada tehokkaasti vastuuseen. Rangaistusten näistä teoista tulee olla tuntuvia. Rangaistusten kiristämisen ohjelmalla päästään oikeaan suuntaan tällä vaalikaudella. Ensi vaalikaudella tulee jatkaa seksuaali- ja väkivaltarikollisten rangaistusten kiristämistä, totesi oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) tänään Amnesty Internationalin Suomen osaston järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä.

Ministeri Häkkänen on jo käynnistänyt seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun. Uudistuksen tarkoituksena on sekä ajantasaistaa säädösten kirjoitustapa että koventaa rangaistuksia. Uudistuksessa läpikäydään raiskaus- ja hyväksikäyttösääntelyn kokonaisuus, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi työssä on arvioitava rangaistusten ankaruutta. Uudistuksen tarkoituksena on erityisesti korottaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia.

– Kenenkään ei tule joutua pelkäämään fyysisen koskemattomuutensa puolesta. Jokainen teko, jolla loukataan seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on liikaa. Nämä teot ovat äärimmäisen vakavia loukkauksia ja niihin syyllistyneet on saatava vastuuseen teoistaan, totesi Häkkänen.

– Aloitetussa uudistuksessa läpikäydään laajasti seksuaalirikossääntely. Ensinnäkin, uudistuksen tavoitteena on vahvistaa suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä̈. Se vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Toiseksi, uudistuksessa valmistellaan muutokset, joilla sukupuoliyhteys nuoren lapsen kanssa säädetään rangaistavaksi raiskausrikoksena. Lapsia on suojeltava kaikin keinoin. Kolmanneksi, uudistuksen tarkoituksena on korottaa erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia, Häkkänen sanoi.

Rangaistusten kiristämisen ohjelma loppusuoralla eduskunnassa – lisää kiristyksiä tarvitaan 

Tällä hetkellä eduskunnan käsittelyn loppusuoralla on esitys lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten tiukentaminen. Esityksellä ehdotetaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamista. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta korotettaisiin.

Ministeri Häkkäsen rangaistusten kiristämisen ohjelman uudistuksista eduskunta on jo hyväksynyt lainmuutokset Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksie kiristämiseksi, Yhdyskuntapalvelun enimmäismäärän kasvattamiseksi, Rikoksenuusijoiden rangaistusten kiristämiseksi, Vapautuvien vankien väkivaltariskin arvioinnin ja valvonnan laajentamiseksi ja Sakon muuntorangaistuksen käytön laajentamiseksi. Eduskunnan käsiteltävänä on vielä esitys lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi.

Häkkänen pitää tärkeänä, että ensi vaalikaudella jatketaan rangaistusten kiristämistä, erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikosten osalta.

– Suomalaisten fyysistä koskemattomuutta on suojeltava tehokkaammin. Tarvitaan lukuisia keinoja. Kovemmat rangaistukset seksuaali- ja väkivaltarikoksista antaa vahvan viestin koskemattomuuden tärkeydestä. Tätä linjaa pitää jatkaa. Esimerkiksi raiskaukseen syyllistynyt selviää useasti ehdollisella vankeudella. Samoin esimerkiksi pahoinpitelyistä pitää tulla kovemmat rangaistukset, Häkkänen esittää.