close-up-court-courthouse-534204

Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa Tuomioistuinviraston perustamista. Tarkoitus on, että uusi virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Valiokunta antoi keskiviikkona 16. tammikuuta asiasta yksimielisen mietinnön (LaVM 13/2018 vp).

Valiokunnan mukaan viraston perustamisella on suuri periaatteellinen ja käytännön merkitys. Tuomioistuinvirasto huolehtii tuomioistuinten keskushallintoon kuuluvista tehtävistä, joita nykyisin hoitaa oikeusministeriö. Virasto vastaa tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Tuomioistuinvirasto on toiminnallisesti itsenäinen. Uudistuksessa on otettu asianmukaisesti huomioon tuomioistuinten erityisasema ja riippumattomuus.

Valiokunta ehdottaa eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi kaksi lausumaa liittyen uudistuksen toimivuuden ja vaikutusten seurantaan.

Mietintö on luettavissa osoitteessa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_13+2018.aspx