copyright-button

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut syksyn aikana useita ilmoituksia, joissa kerrotaan erään perintäyhtiön perineen tekijänoikeusrikkomuksiin perustuvia korvauksia. Perintäyhtiön lähettämissä kirjeissä on peritty korvauksia tekijänoikeuksien alaisien nettisisältöjen lataamisesta tai välittämisestä.

Mitä teen, jos saan aiheettoman perintäkirjeen?

Koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai asiasta useita ilmoituksia ja aloitti sen selvittämisen, viraston ylitarkastaja kirjoitti lyhyen ohjeistuksen eräälle sosiaalisen median palstalle siitä, miten perinnän kohteena olevan tulisi toimia, jos hän pitää perintää aiheettomana.

– Ohjeessa neuvottiin, että jos olet saanut tai saat perintäkirjeen, ja katsot, ettet ole vastuussa velasta, kiistä vastuusi velasta perintäyhtiöön perustellusti ja todisteellisesti – esimerkiksi sähköpostilla, ylitarkastaja Timo Korhonen kertoo.

– Perintäyhtiön pitää tällöin lopettaa saatavan vapaaehtoinen perintä. Jos perintää halutaan jatkaa, täytyy asia saattaa tässä tapauksessa markkinatuomioistuimen ratkaistavaksi, Korhonen jatkaa.

Ohjeessa kerrottiin lisäksi, ettei Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tarvitse tehdä asiasta enää ilmoituksia, koska asia on jo viraston tiedossa.

– Me emme ota julkisuudessa kantaa yksittäisiin tapauksiin ja keskeneräisten asioiden käsittelyyn. Niin emme ole tässäkään tapauksessa menetelleet, vaan olemme yleisesti ohjeistaneet perintäkirjeiden saajia. Kirjoituksemme tarkoituksena on antaa toimintaohjeet ja kertoa, ettei enempää ilmoituksia asiasta tarvitse tehdä valvovalle viranomaiselle, Korhonen täsmentää.

Perintätoimintaa valvotaan aluehallintovirastossa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää valtakunnallisesti toimiluvat perintätoiminnan harjoittamiseen. Virastossa myös valvotaan, että toimiluvan saaneet perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston on kiellettävä ilman toimilupaa harjoitettu perintätoiminta, ja aluehallintovirasto voi myös antaa perintäyhtiölle varoituksen tai peruuttaa sen perintäluvan.