bullet-holes-window

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 aikana kaikkiaan 537 700 rikoslakirikosta, mikä on 84 900 tapausta (18,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 252 500, mikä on 16,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kiristysrikoksia ilmoitettiin runsaat 19 000 ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisiä ilmoitettiin 21 000.

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 aikana poliisin tietoon tuli 670 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 16,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 531 000, mikä on 19,6 prosentti enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 aikana 6 400 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 900 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2019 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 18,4 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 45,7 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 5 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 700.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tehtiin 21 000 ilmoitusta, kun vuonna 2019 niitä tuli tietoon 440. Kiristysrikoksia ilmoitettiin 19 400, kun edellisvuonna kiristyksestä tehtiin vajaat 1 200 ilmoitusta. Valtaosa tästä kasvusta liittyy syksyllä uutisoituun tietomurtoon.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 aikana 32 700, mikä on 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 43,4 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä väheni 3,9 prosenttia. Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä puolestaan kasvoi 6,5 prosenttia. Yksityisasunnoissa tapahtuneissa pahoinpitelyissä ilmoitusten kasvu painottuu tammi–maaliskuulle ei huhti–kesäkuulle. Heinäkuussa ilmoitettiin 30 prosenttia enemmän yksityisasunnoissa tapahtuneita pahoinpitelyjä kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1 757, mikä on 173 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksia tuli ilmi 91, mikä on 19 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 398, mikä on 69 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 438 eli 39 tapausta (2,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 746, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 70 ilmoitusta vuoden 2020 aikana. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 1 149 muuta seksuaalirikosta. Näistä 543 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 25 tapausta (4,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 aikana tietoon yhteensä 252 500, mikä on 36 500 tapausta (16,9 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Omaisuusrikoksia on tilastoitu enemmän viimeksi vuonna 2011.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 33 300, mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 2 000, mikä on 2,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 aikana ilmi 7 300, mikä on 1 000 tapausta (16,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 183.

Ryöstöjä ilmoitettiin 2 000 mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Ryöstöistä törkeitä oli 447.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 137 100, mikä on 10 200 tapausta (8 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2019 aikana. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 660, mikä on 6,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 4 700 mikä on 4,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 51 600, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2020 aikana moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 200, mikä on 8,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 32 800, mikä on runsaat 2 200 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 294. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 aikana tietoon kaikkiaan 20 300, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 7 000, mikä on 3,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 13,8 prosenttia. Niitä tuli tietoon 13 400. Perusmuotoisista rattijuopumuksista 75 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin lähes 37 000, mikä on 14,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 9,9 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 394. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 23 700, mikä on 12,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Vuonna 2020 ilmoitettiin 4 200 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 300 tapausta (6,6 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 80 800, mikä on 21,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa tulee laskemaan huomattavasti.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien kehitys 2016-2020 (ennakkotieto)

Rikos 2016 2017 2018 2019 2020 2)
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 823 449 861 921 873 415 818 528 680 184
2) Rikoslakirikokset 466 858 438 373 443 525 452 771 537 713
A. Omaisuusrikokset 230 174 210 773 206 961 216 007 252 522
Murrot yhteensä 33 251 29 754 28 254 29 887 34 252
Asuntomurrot 5 300 4 770 4 922 4 534 4 720
– vapaa-ajan asunnosta 1 227 1 512 1 200 1 192 1 345
– muusta asunnosta 4 073 3 258 3 722 3 342 3 375
Liikemurrot 3 329 3 034 2 927 2 965 3 038
Moottoriajoneuvomurrot 8 654 7 650 6 972 7 449 8 547
Muut murrot 15 968 14 300 13 433 14 939 17 947
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 6 700 6 103 5 795 5 732 6 244
Ryöstöt yhteensä 1 673 1 640 1 701 1 809 2 009
Vahingonteot yhteensä 35 170 33 466 30 448 30 519 32 753
Kavallukset yhteensä 2 924 3 149 3 385 3 514 3 235
Petokset yhteensä 25 065 23 380 24 483 28 653 33 266
– törkeä petos 1 422 1 429 1 692 2 054 2 005
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 36 094 35 744 36 074 36 227 35 320
Tappo, murha tai surma 78 73 85 72 91
Tapon, murhan tai surman yritys 311 348 355 329 398
Pahoinpitelyt yhteensä 33 769 33 535 33 639 33 849 32 706
– törkeä pahoinpitely 1 592 1 581 1 609 1 584 1 757
C. Seksuaalirikokset 3 327 3 269 3 779 4 305 4 333
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 242 1 168 1 373 1 709 1 746
Raiskaus 1 160 1 245 1 393 1 477 1 438
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 13 399 12 355 12 482 12 715 12 946
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 883 1 723 1 895 1 966 2 051
Haitanteko virkamiehelle 1 852 1 525 1 542 1 472 1 351
L. Liikennerikokset 121 235 110 292 116 411 110 660 131 459
Rattijuopumukset yhteensä 17 308 17 685 19 006 18 498 20 339
Huumausainerikokset yhteensä 25 082 27 777 29 140 32 307 36 946
– törkeä huumausainerikos 1 179 1 282 1 251 1 548 1 394

1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.
2) Ennakkotieto

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus