vintage-letters-and-mail

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta, jossa käydään läpi postimarkkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden haasteita, postilain keskeistä sisältöä sekä arvioidaan postilain muutostarpeita ja vaihtoehtoja.

Arviomuistio perustuu valtioneuvoston asettaman työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin elokuussa 2020. Muistion tarkoituksena on esitellä säädöshankkeen sisältöä ja etenemistä sekä pyytää sidosryhmien näkemyksiä.

Postityöryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisia vaihtoehtoja on turvata postin ja sanomalehtien jakelu koko maassa sekä postinjakelu harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa.

Arviomuistiossa esitellään työryhmän johtopäätösten mukaisia ehdotuksia sekä virkamiesvalmistelussa esiin tulleita ehdotuksia postilain muuttamiseksi paremmin vastaamaan markkinoiden nykytilannettaja tulevaisuuden kehitystä sekä käyttäjien muuttuneita tarpeita.

Arviomuistio koskee postilakiin tehtäviä muutoksia, eikä siinä käsitellä tarkemmin ministeriössä samanaikaisesti valmisteltavaa sanomalehtien jakelutukea.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 15.2.2021. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnot ovat julkisia.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2021, mitä ennen järjestetään sidosryhmille avoin kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2021.

Muualla verkossa:
Lausuntopyyntö Lausuntopalvelussa
Hankeikkuna: Postilain muuttaminen (LVM060:00/2020)