judge-gavel-1461998038hpI

Päätös yrityksen määräaikaisen kustannustuen myöntämisestä pitää tehdä yrityksen tosiasiallisen toimialan perusteella eikä päätöksenteossa saa nojata yksinomaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkittyyn toimialatietoon, joka saattaa olla virheellinen. Näin linjasi Itä-Suomen hallinto-oikeus 15.1.2021 antamassaan päätöksessä ja palautti hakemusasian Valtiokonttorin uudelleen käsiteltäväksi.

Valittaja oli kustannustukihakemussaan kertonut, että sähköiselle hakemuslomakkeelle oli YTJ:stä kirjautunut väärä toimialaluokka ja kertonut hakemuksessa samalla yrityksen oikean toimialan. Valtiokonttori ei ollut tukipäätöksessään eikä myöskään oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä kertonut, mihin päätösten perusteluissa mainittu toimialatieto perustuu ja miksi valittajan selvitystä omasta toimialastaan ei oltu otettu päätöksiä tehtäessä huomioon.

Hallinto-oikeus tähdentää, että yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain säännöksissä ei edellytetä, että Valtiokonttori tekisi tukipäätöksen perustuen johonkin tietojärjestelmään tai rekisteriin tiettynä aikana tehdyn toimialamerkinnän pohjalta. Tosiasiallinen toimiala siis ratkaisee sen, voidaanko tukea myöntää.

Kustannustuki II – hakuaika on parhaillaan käynnissä

Kustannustuki II -hakuaika on parhaillaan käynnissä, ja jatkuu helmikuun 2021 loppuun. Tukiviranomaisena toimii edelleen Valtiokonttori.

Jatkokaudellakin kustannustuen ehtona on se, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Tukea voi saada, jos toimialan liikevaihto on vähintään 10 prosenttia vertailukauden liikevaihtoa pienempi ja yrityksen liikevaihto 30 prosenttia tukikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa alempi.

Valtioneuvosto nimeää asetuksellaan ne toimialat, jotka ovat oikeutettuja kustannustukeen.

Kustannustukea voidaan myöntää myös yritykselle, jonka toimialaa ei ole nimetty valtioneuvoston asetuksessa, jos yritys hakemuksessaan osoittaa, että sen liikevaihto on laskenut edellytetyllä tavalla ja liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä.