handshake

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi. Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa sovittelualoitteiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Vuonna 2019 sovitteluun saapui yli 1200 aloitetta (vuonna 2016 vielä noin 700). Suurin osa tapauksista tulee viranomaisten, erityisesti poliisin lähettämänä. 

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hakeekin lisää vapaaehtoisia sovittelijoita maaliskuussa alkavaan peruskoulutukseen.

Sovittelussa luodaan puheyhteys rikoksen tai riidan osapuolten välille

Aloitteen sovittelusta voi tehdä tietyin rajoituksin rikoksen tai riidan osapuoli myös itse, viranomaisten ohella. Sovittelijoina toimivat koulutetut vapaaehtoiset yhteistyössä sovittelutoimiston henkilökunnan kanssa.

Kun osapuolet suostuvat sovitteluun ja sovitteluprosessin aloittamisen muut edellytykset täyttyvät, sovittelijat tapaavat osapuolet ensin erikseen. Tapaamisissa käydään läpi se, mitä on tapahtunut, mitä tunteita tapahtumiin liittyy, mitä vaikutuksia tapahtumalla on ollut, keihin kaikkiin se on vaikuttanut ja mitä tarvitaan, että asia voitaisiin ratkaista.

Sovittelijan yksi tärkein ominaisuus onkin kuuntelemisen ja läsnäolon taito. Myös kyky auttaa sovitteluun osallistuvaa jäsentämään soviteltava asia on tärkeää.

– Puolueeton sovittelija ei kuitenkaan ratkaise itse asiaa, vaan mahdollinen sovinto syntyy aina sovitteluun osallistuvien välillä, vs. johtava sovitteluohjaaja Saana Vuoristo lisää.

Sovitteluun osallistuminen ei vielä tarkoita sitä, että sovinto on saatava aikaan. Prosessin voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Sovittelu ei myöskään automaattisesti sulje rikosprosessia pois.

– Joskus keskustelu ja asioiden herättämien tunteiden läpikäynti on osapuolille hyödyllistä ja silmiä avaavaa, vaikka sopimusta ei syntyisikäänsovitteluohjaaja Satu Kiviperä lisää.

Jos osapuolet pääsevät sovintoon, asiasta laaditaan sovittelijan avustamana kirjallinen sopimus. Sovittelutoimisto huolehtii myös sopimusten toteutumisen seurannasta. Suurin osa tehdyistä sopimuksista toteutuu, kun osapuolet pääsevät itse määrittelemään tarvittavat ratkaisut ja sisällöt.       

Uusia vapaaehtoisia sovittelun peruskurssille

Sovittelutoimisto etsii maaliskuun lopussa alkavalle peruskurssille vapaaehtoisia sovittelusta kiinnostuneita henkilöitä. Sovittelijan vapaaehtoistyössä tärkeintä on vahvat vuorovaikutustaidot. Sosiaali- tai kasvatusalan kokemuksesta on sovittelijalle hyötyä, joskaan pakollista se ei ole.

Kysy lisää peruskurssista ja hakuprosessista 20.2.2020 mennessä.

Lisätiedot:

www.turku.fi/sovittelu

Lisätietoja sovittelusta:

Sovitteluun päätyneiden juttujen määrän kehitys Varsinais-Suomen sovittelutoimistossa:

2016: 690
2017: 1031
2018: 1265
2019: 1259

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston jutuista noin 90 prosenttia tulee poliisin kautta.

Millaiset jutut päätyvät yleisimmin sovitteluun:

Esimerkiksi väkivaltarikokset (lievät pahoinpitelyt), vahingonteot, kunnianloukkaukset, viestintärauhan rikkominen ja laiton uhkaus

Jokainen voi itse tehdä riita-asioissa sovittelualoitteen

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen. Tietyissä tapauksissa aloitteen voi tehdä vain viranomainen. Sovittelutoimiston ammattihenkilöstö selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo kaikissa yksityiskohdissa.

Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, selvittää asiaa, vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista.

THL organisoi sovittelutoimintaa valtakunnallisesti. Toiminta on ollut lakisääteistä vuodesta 2006.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto:

  • Toimipisteet Turussa, Salossa, Uudessakaupungissa ja Loimaalla.
  • 5 sovitteluohjaajaa, johtava sovitteluohjaaja ja toimistosihteeri
  • 116 koulutettua vapaaehtoissovittelijaa sovittelevat juttuja sovittelutoimiston henkilökunnan ohjauksessa.